Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Sedert 1 januari 2015 werd het SWT aangepast m.b.t. de voorwaarden van leeftijd en anciënniteit.

De voorwaarden in 2018 zijn als volgt :

INDIVIDUEEL

brugpensioen

COLLECTIVE arbeidsovereenkomst N°17 of een CAO afgesloten voor 01/01/2012

lange loopbaan (Cao 96 van de NAR)

zware beroepen

Leeftijd

62

59 jaar in 2018

59 jaar

Loopbaan

M : 40 jaar
V : 34 jaar;  + 1 jaar/jaar om 40 jaar te bereiken in 2024

M : 40 jaar
V : 40 jaar

In het kader van Cao 105,35 jaar loopbaan volstaan indien de werknemer mindervalide is of zware fysieke problemen vertoont (min. 58jaar)

35 jaar loopbaan waaronder 5 jaren zwaar beroep in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar.

Om te voldoen aan de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan, vastgelegd in de CAO n° 17 of het SWT vanaf 58 of 59 jaar, kan de werknemer, in zoverre hij voldoet aan de voorwaarden vereist in zijn sector of onderneming, het behoud van zijn rechten vragen, zelfs indien hij zijn professionele activiteit verder zet.

Indien op het ogenblik van zijn ontslag, hij niet meer zou voldoen aan de voorwaarden van vertrek omdat zij gewijzigd zouden zijn, kan hij wel terugvallen op zijn verworven rechten.

Hiervoor dient de werknemer een aanvraag te richten aan de RVA, teneinde zijn verworven recht van SWT op te eisen.  Hij moet wel op het ogenblik van zijn ontslag, bij dezelfde werkgever aan het werk zijn.

Voor ondernemingen in moeilijkheden en/of herstructurering,
wordt de afwijkende minimumleeftijd van 55 jaar vanaf 2018 opgetrokken naar 56,57 en 58 jaar.  Deze leeftijdsvoorwaarde kan behouden worden op 56 jaar indien de cao van de onderneming of het collectief akkoord expliciet verwijst naar de cao 126 (55 jaar kan ook nog in enkele uitzonderlijke gevallen).

SWT

LEEFTIJD

LOOPBAAN

Onderneming in herstructurering (secortiële cao)

58 jaar

20 jaar (of 10/15 laatste jaren in de sector)

Onderneming in moeilijkheden (sectoriële cao)

58 jaar

20 jaar (of 10/15 laatste jaren in de sector)

Bouw et nachtarbeid (Sectorale Cao)

59 jaar

33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid;

33 jaar waarvan 5 jaar als zwaar beroep in de 10 laatste jaren of 7 jaar in de laatste 15 jaar;

33 jaar in de Bouw en met een attest van onbekwaamheid van werken.

Indien het collectief ontslag op min. 20% van de werknemers slaat die allen deel uitmaken van dezelfde technische eenheid of een volledig activiteit segment, waarbij het bestaan van min. 2 jaar kan aangetoond worden, zal de herstructurering in dit geval gelijkgesteld worden aan een onderneming in moeilijkheden.  Deze maatregel treedt in voege einde 2018.

Berekening van de aanvullende vergoeding in €

index 144,42 (op 1 september 2018) volgens CAO 17 van de NAR.

Alleenstaand

gezinshoofd

Maandelijkse begrensde verloning

4.084,55

4.084,88

Bijdrage Riziv  13,07 %

– 533,85

– 533,85

Netto belastbaar loon

3.550,70

3.550,70

Voorheffing

– 1.058,23

– 697,46

+ 26,00

Netto referentieloon

2.506,53

2.853,24

Afgerond netto referentieloon

2.507,00

2.853,24

Werkloosheidsvergoeding

– 1.361,10

– 1.361,10

Verschil

1.145,90

1.492,90

Helft van het verschil (= aanvullende vergoeding)

572,95

746,45

CAO 17 bruto  

1.934,05

2.107,55

Sociale Bijdrage 6,5 %

-125,71 

– 136,99

CAO 17 netto belastbaar  

1.808,34

1.970,56

Limiet voor inhouding van sociale bijdragen

Voorheffing

CAO 17 netto

1.468,29

   – 220,83

1.587,51

1.768,57

– 67,53

1.903,03

Deze vergoeding is minimaal gewaarborgd door de Wet in het kader van CAO 17.
Indien gewenst kan de werkgever d.m.v. een CAO een bijkomende vergoeding voorzien dan deze door CAO 17 opgelegd.

Deze vergoeding blijft verschuldigd zelfs indien de werknemer een professionele activiteit hervat.