Pensioenbonus voor de werknemers

Pensioenbonus afgeschaft sinds 1 januari 2015

Voor alle pensioenen die aanvangen vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenbonus afgeschaft, behalve voor werknemers die voor 1 december 2014 een loopbaan als werknemer verderzetten en die :

  •        aan de voorwaarden voldoen om met vervroegd pensioen te gaan

of

  •        de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben (65 jaar) en minimaal 40jaar loopbaan kunnen aantonen.

De nieuwe bonus evolueert voor hen als volgt: (index 144,42)

Referteperiode                                                    Bedrag per dag
Tijdens de eerste 12 maanden 0 €
13e  – 24e  maand 1,5918 €
25e  – 36e  maand 1,8040€
37e  – 48e  maand 2,0163€
49e  – 60e  maand 2,2285 €
61e  – 72e maand 2,4408 €
Na de 72e maand 2,6530 €