Pensioenbonus voor de werknemers

Pensioenbonus afgeschaft sinds 1 januari 2015

Voor alle pensioenen die aanvangen vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenbonus afgeschaft, behalve voor werknemers die voor 1 december 2014 een loopbaan als werknemer verderzetten en die :

  •         aan de voorwaarden voldoen om met vervroegd pensioen te gaan

of

  •         de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben (65 jaar) en minimaal 40jaar loopbaan kunnen aantonen.

De nieuwe bonus evolueert voor hen als volgt:

Referteperiode                                                    Bedrag per dag
Tijdens de eerste 12 maanden 0 €
13e  – 24e  maand 1,50 €
25e  – 36e  maand 1,70 €
37e  – 48e  maand 1,90 €
49e  – 60e  maand 2,10 €
61e  – 72e maand 2,30 €
Na de 72e maand 2,50 €

Voorbeeld:

        Op 1 september 2014 is Dhr. X 61 jaar en heeft hij 39 jaren loopbaan. Hij kan met vervroegd pensioen maar wenst nog wat verder te werken als loontrekkende. Hij valt onder de voorwaarden om een pensioenbonus te bekomen.

        Hij wenst met pensioen te gaan op 1 september 2019

        De pensioenbonus zal toegekend worden 1 jaar nadat hij aan de voorwaarden voldaan heeft voor het vervroegd pensioen. = Referentieperiode : van 1 september 2015 tot 31 augustus 2019, voor iedere gewerkte dag.

        De bonus zal bedragen :

  1. 468€ voor de periode tussen de 13e en 24e maand
  2. 551,2€ voor de periode tussen de 25e en 36e maand
  3. 592,8€ voor de periode tussen de 37e en de 40e maand
  4. 655,2€ voor de periode tussen de 41e en 60e maand

ð  Een totaal van 2.267,2€ Bruto per jaar

Ter herinnering, de Pensioenbonus kwam in voege op1januari 2007 en werd toegekend als men professioneel actief bleef boven zijn 62 jaar, of vanaf 44 jaren loopbaan voor de gepresteerde periodes vanaf 01/01/2006. Maatregel geldig tot eind december 2013.

In 2014 werd de Bonus aangepast voor de pensioenen die aanvangen vanaf de 1e januari en worden toegestaan voor de gepresteerde periodes, na één jaar nadat men aan de voorwaarden voldoet voor het vervroegd pensioen, tot aan de laatste dag van de maand die het pensioen voorafgaat; of boven de 65 jaar indien U na deze leeftijd nog verder werkt.

De oude afspraken blijven dus behouden voor diegenen die een pensioen bonus opbouwen.