Wettelijke pensioenleeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd blijft vastgesteld op 65 jaar. Hij zal opgetrokken worden naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.

Voor een werknemer (of een zelfstandige) is het pensioen gelijk aan het gemiddelde van 60% van zijn geplafonneerde en geherwaardeerde lonen over 45 jaren (berekening als alleenstaande) en 75% (berekening als gezinspensioen).

Resultaten (aan index 144,42 in toepassing op 1/1/2019):

Loontrekkenden

Voor alleenstaanden

Gezinstarief

Maximumpensioen (bruto/maand)

2.470,32

3.087,90

Minimumpensioen (bruto/maand indien een volledige loopbaan)

Minimumpensioen (bruto/maand) voor een effectieve volledige loopbaan)

1.236,55

1.253,82

1.545,20

1.566,78

Er dient opgemerkt dat :

  • Deze minimum- en maximumpensioenen slechts kunnen toegekend worden als men een volledige loopbaan van 14.040 dagen heeft, dit komt overeen met 45 jaar à 312 dagen/jaar
  • Slechts weinig gepensioneerden een volledige loopbaan halen.