Pensioenbonus voor de zelfstandigen

Pensioen bonus werd stopgezet vanaf 1 januari 2015

Net zoals bij de loontrekkende en de ambtenaren, is de pensioenbonus stopgezet voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015, behalve voor de personen die voor 1 december 2014, beslist hebben om hun loopbaan als zelfstandige verder te zetten en die :

·        Aan de voorwaarden voldoen van het vervroegd pensioen of

·        De wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben (65 jaar) en minimaal 40 jaar loopbaan kunnen aantonen.

Enkel de trimesters met professionele activiteit als zelfstandige komen in aanmerking.

Het bedrag van de bonus is progressief en varieert dus in functie van de duurtijd van de verderzetting van de loopbaan : hij bedraagt :
–  117 € per trimester gedurende de 4 eerste trimesters van het refertejaar
– 132,60 € per trimester van de 5e
tot de 8etrimester van de referteperiode
– 148,20 € per trimester van de 9e
tot de 12etrimester van de referteperiode
– 163,80 € per trimester van de 13e
tot de 16etrimester van de referteperiode
– 179,40 € per trimester van de 17e
tot de 20e trimester van de referteperiode
– 195 € per trimester vanaf de 21e
trimester van de referteperiode.

Voorbeeld

Dhr. X bereikt de leeftijd van 61 jaar op 5 juni 2014 en kan 39 jaar loopbaan voorleggen.

Hij kan met vervroegd pensioen op 1 juli 2014 maar beslist verder te werken tot eind juni 2016.

Hij voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan voor 1 december 2014.  Een pensioen bonus zal toegekend worden voor ieder trimester tijdens de periode vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 (4 trimesters).  Hij zal dus een supplement bekomen van 4 trimesters x 117€ = 468€ bruto op jaarbasis.

De bonus wordt toegevoegd aan het jaarlijks pensioen op het moment van de pensionering.

Ter info, de pensioenbonus werd ingevoerd vanaf 1 januari 2007 bij een beroepsactiviteit boven de 62 jaar of na 44 jaar loopbaan, voor de gepresteerde periodes vanaf 1/1/2006.

Deze regelgeving bleef geldig dot einde december 2013.  In 2014 werd de bonus aangepast, dit voor de pensioenen die aanvangen vanaf de 1e januari en wordt toegekend voor de gepresteerde periodes één jaar na het voldoen aan de voorwaarden van vervroegd pensioen, tot de laatste dag van de maand die de pensionering vooraf gaat; of vanaf 65 jaar indien U na deze leeftijd nog beslist om verder te werken.

Deze oude regels blijven in voege voor diegene die momenteel een pensioenbonus aan het opbouwen zijn en in zoverre ze hun professionele activiteit verder zetten.