Wettelijk pensioenleeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd blijft vastgesteld op 65 jaar.  Hij zal opgetrokken worden naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.

Een vervroegd pensioen is mogelijk op voorwaarde dat men minstens een loopbaan van 35 jaar heeft. Voor een werknemer of een zelfstandige is het pensioen gelijk aan het gemiddelde van 60% van zijn geplafonneerde en geherwaardeerde lonen over 45 jaren (berekening als alleenstaande) en 75% (berekening als gezinspensioen).

Resultaten (aan index 144,42 in toepassing op 01/09/2018):

Zelfstandigen

Als alleenstaande

Gezinspensioen

Maximumpensioen (bruto/maand)

1.470,67

1.592,98

Minimumpensioen (bruto/maand) (onvolledige loopbaan)

Minimum pensioen (bruto/maand) bij een volledige loopbaan

1.236,55

1.245,23

1.545,20

1.556,05

Er dient opgemerkt dat:

–       Deze minimum- en maximumpensioenen slechts kunnen toegekend worden als men een volledige loopbaan van 45 jaar heeft.

–       Slechts weinig gepensioneerden halen een volledige loopbaan