Pensioenaanvraag overheidssector voortaan ook digitaal (04.03.2014)

Pensioenaanvraag overheidssector voortaan ook digitaal (04.03.2014)

Vastbenoemde personeelsleden van de overheidssector kunnen voortaan hun pensioenaanvraag ook digitaal indienen. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) sluit zich aan bij de website www.pensioenaanvraag.be die begin 2011 door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) werd gelanceerd.

De PDOS wil met dit initiatief de dienstverlening aan zijn klanten verbeteren door de pensioenaanvraag snel en gemakkelijk te laten verlopen. Bovendien wordt het eenvoudiger voor mensen met een gemengde loopbaan om hun pensioenaanvraag in te dienen: ze kunnen nu terecht op één enkele website.

In de overheidssector moet het rustpensioen bijna altijd aangevraagd worden. Tot nu toe moest die aanvraag ingediend worden bij de laatste werkgever in de overheidssector of bij de PDOS via een aanvraagformulier. Voortaan kan de pensioenaanvraag online ingevuld worden via www.pensioenaanvraag.be, die is ingebed in de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Naast rustpensioenen kunnen ook overlevingspensioenen en de Inkomensgarantie voor ouderen via de website aangevraagd worden.

De website is toegankelijk via de elektronische identiteitskaart met bijhorende pincode of via een token die kan aangevraagd worden bij www.belgium.be. Eenmaal de identificatie is afgerond worden volgende stappen doorlopen:

  • controle van de gegevens uit het rijksregister
  • input contactgegevens voor verdere opvolging aanvraag
  • aanvraag pensioen of aanvraag Inkomensgarantie voor ouderen
  • toelichting van de aard van de beroepsloopbaan
  • ingangsdatum

De aanvraag wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de bevoegde pensioeninstelling die voor de verdere opvolging zorgt.


Bron: http://www.pdos.fgov.be/pdos/press/press_2033.htm

 

 

Top van deze pagina