Pensioenen gaan omhoog!

Pensioenen gaan omhoog!

De spilindex is overschreden en daar kunnen vooral de pensioenen van genieten. Zij zullen in juni met 2 procent omhoog gaan. Dat betekent natuurlijk ook een verhoging van de sociale uitkeringen maar ook de weddes in de openbare sector, die op hun beurt in juli met 2 procent stijgen. De spilindex werd niet meer overschreden sinds 2016, en volgens voorspellingen, zal men wellicht tot 2019 moeten wachten op de volgende overschrijding.