Pensioenen van de gemeentelijke statutaire ambtenaren: met welk geld betalen?

Pensioenen van de gemeentelijke statutaire ambtenaren: met welk geld betalen?

De gemeenten hebben problemen omtrent de uitbetaling van de pensioenen van hun ambtenaren. Vooral in Wallonië en Brussel. Reeds in 2017 schreef L’Echo dat de pensioenen het budget van de gemeenten “bedreigen”. Zes jaar later is de situatie allerminst verbeterd. Le Soir en L’Echo slaan alarm en stellen dat als er niets structureels gebeurt binnen de Waals-Brusselse federatie, de toestand catastrofaal dreigt te worden.


De oorzaken van dit probleem zijn drieërlei: de demografische evolutie van de bevolking, de financiering van de pensioenjen van de statutairen en de daling van het aantal statutairen. Het is immers zo dat de gemeenten zelf de pensioenen van hun statutairen financieren en uitbetalen. De sociale zekerheid komt er niet tussen. De huidige statutairen betalen de pensioenen van hun voorgangers. Maar die groep wordt steeds kleiner omdat er staads meer contractuelen worden aangeworven, en deze vallen onder het systeem van de werknemers (waarbij de financiering van de sociale zejkerheid al voor een groot deel door de overheid wordt bijgepast) en hebben meestal een lager pensioen.


Hoe wordt het systeem toch in stand gehouden: door een zogenaamde responsabiliseringsbijdrage die op de statutaire lonen wordt toegepast bovenop de basisbijdrage. Maar:deze bijkomende financiering kon de bijkomende uitgaven garanderen, maar deze stijgen van 200 miljoen in 2021 naar 700 miljoen in Wallonië en Brussel in 2027. En dit bedrag zal niet dalen.


Bovendien dalen de inkomsten uit de gemeentelijke belasting omdat er meer gepensioneerden zijn, van wie de inkomsten lager liggen.


Waar ligt dan de oplossing? Wellicht in een integrale structurele aanpassing van de pensioenen! De klok tikt! (samengevat uit Le Soir en L’Echo).