Pensioenhervorming : wat met de wettelijk samenwonenden ?

Pensioenhervorming : wat met de wettelijk samenwonenden ?

Er komt een pensioenhervorming met als doel de wettelijk samenwonenden rechten te laten uitoefenen op het wettelijk pensioen van hun partner, want de huidige regels voorzien dat men dient gehuwd te zijn om van deze rechten te kunnen genieten en de wettelijk samenwonenden zijn dus uitgesloten.

Voor gehuwden geldt thans dat hun persoonlijk pensioen wordt berekend op de loopbaan maar dat de pensioendienst ook berekent of het interessanter is een gezinspensioen (dat 25% hoger ligt dan een alleenstaandenpensioen) toe te kennen als dit voordeliger is dan twee alleenstaandenpensioenen.

Wettelijk samenwonenden krijgen hun persoonlijk pensioen als alleenstaande op basis van hun loopbaan.

Bij scheiding kan een pensioen van gescheiden echtgenoot worden toegekend aan de overlevende echtgenoot, maar enkel aan werknemers en zelfstandigen, niet aan ambtenaren. Dat pensioen wordt berekend op basis van de loopbaan tijdens het huwelijk, zonder verlies voor de ex-echtgenoot. Dat recht kan toegekend worden vanaf de pensioenleeftijd en wordt geschorst bij nieuw huwelijk van de begunstigde. De wettelijk samenwonenden hebben dat recht niet.

Bij overlijden kan een overlevingspensioen worden toegekend aan de overlevende echtgenoot onder bepaalde leeftijdsvoorwaarden en duurtijd van het huwelijk. Men dient gehuwd te zijn gedurende minstens een jaar en de minimumleeftijd (48,5 jaar voor overlijdens in 2022) moet zijn bereikt. Als de overlevende echtgenoot die leeftijd nog niet bereikt heeft wordt een overgangsuitkering betaald gedurende 18 tot 48 maanden, en dit naargelang de familiale toestand.

De minister van Pensioenen wil een einde maken aan deze ongelijkheden in de behandeling van gehuwden en samenwonenden. In de meeste gevallen hebben de vrouwen een kortere loopbaan en werken zij meer part time zonder dat dit een persoonlijke keuze is, Daardoor zijn zij meestal de dupe bij deze situaties.

Deze ongelijkheden zijn nog opvallender als er een aanvullend pensioen in het spel is. Bij scheiding zijn vrouwen hierbij meestal het slachtoffer. Daarom wil de minister rekening houden met de familiale dimensie van haar hervorming.

U leest meer van zodra er beslissingen worden genomen.