Pensioenhervormingen: akkoord over de financiering van de penibiliteit

Pensioenhervormingen: akkoord over de financiering van de penibiliteit

De Federale Regering heeft eindelijk een akkoord bereikt over de budgettaire enveloppes bestemd voor de financiering van de penibiliteit voor de pensioenrechten.

Concreet wordt vanaf 2018 een enveloppe vrijgemaakt om de kost te dekken voor een vervroegd pensioen en/of een herwaardering van het pensioen van de werknemers die een zwaar beroep uitoefenen. Maar het zal slechts vanaf 2019 zijn dat men een bedrag t.b.v. 40 miljoen hiervoor zal vrijmaken. Voor 2020 zal de enveloppe voor de “penibiliteit” opgetrokken worden tot 70 miljoen. Zal het genoeg zijn?
Ter herinnering: de ʺCommissie Zware Beroepenʺ binnen het NPC had akte genomen van 4 categorieën van criteria die werden gedefinieerd in het kader van de discussies met betrekking tot de publieke sector:
– Belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting
– Belastende werkorganisatie
– Belastend omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s
– Belasting van mentale of emotionele aard

Op basis hiervan zijn de sociale partners overeengekomen precieze, objectieve, controleerbare, meetbare en registreerbare criteria voor de zwaarte van een beroep te definiëren, die toelaten de beroepscategorieën te identificeren die zullen kunnen genieten van voordeligere modaliteiten wat betreft het pensioen.
Volgens ons, blijven de criteria nog steeds te bepalen, zelfs indien de sociale partners nu reeds een akkoord bereikt hebben, om de situatie van de werkenden die een handicap hebben of aan een zware ziekte lijden, mee in aanmerking te nemen.

Wordt vervolgd,…