Pensioensparen

Pensioensparen

In de loop van de maand juli zal een speciale ministerraad een beslissing nemen over de eventuele  verhoging van de fiscaal maximaal aftrekbare som (momenteel jaarlijks 940 euro) bij pensioensparen. Voor meer info, bel Fediplus