Persbericht (23.06.2015)

Persbericht (23.06.2015)

Helft Belgen kijkt eindeloopbaan en pensioen niet of te laat in de ogen

Brussel, 23 juni 2015 – Eindeloopbaan en pensioen zijn bijzonder actueel in het debat over langer werken. Toch stelt de meerderheid van de werkende Belgen ouder dan 50 de confrontatie met het einde van hun loopbaan en pensioen zo lang mogelijk uit. Voor wie werkt roept het einde van de carrière vooral gevoelens van angst, onzekerheid en ongerustheid op (63%). Een belangrijk knelpunt voor veel Belgen is het gebrek aan informatie en begeleiding. Daarom start Fediplus een nationale informatiecampagne zodat meer mensen over de juiste informatie beschikken om op het einde van hun loopbaan de juiste beslissingen te nemen.

Fediplus liet door een onafhankelijk onderzoeksbureau een studie uitvoeren bij een representatieve steekproef van 1001 Belgen tussen 50 en 75 jaar oud. 1 op 3 Belgen in deze leeftijdscategorie is nog actief aan het werk, de helft gepensioneerd en 1/5de werkloos of ziek. De studie peilt naar de perceptie, gedrag en behoeften betreffende de eindeloopbaan en het pensioen.

De werkende Belg ouder dan 50 ziet het pensioen niet graag op zich afkomen. 1 op 4 wil er zelfs helemaal niet mee geconfronteerd worden. 2/3de denkt er pas aan wanneer ze er door de overheid (31%), hun omgeving (30%) of bij gezondheidsproblemen (28%) op gewezen worden. Voor de grote meerderheid van de ondervraagden is het pensioen geen vrijwillige keuze maar een beslissing genomen door anderen en/of bepaald door externe factoren waar ze geen vat op hebben (wettelijke pensioenleeftijd, werkgever, gezondheid).

Het pensioen zelf roept voor de meerderheid vooral positieve emoties op, zoals plezier, vakantie, minder stress en meer vrijheid. Maar de weg ernaar toe boezemt velen (61%) op het einde van hun carrière angst in. Wat vooral knaagt aan het vertrouwen is de onzekerheid over het financiële en het gezondheidsplaatje.

Kop in het zand

Over het eindeloopbaantraject denkt slechts 1 op 3 concreet na. Men is erg bezorgd over de afloop van de carrière, de haalbaarheid van de pensioenleeftijd en dan vooral over de financiële gevolgen van het stoppen (al dan niet vroegtijdig) met werken. De ondervraagden zijn immers in het ongewisse over het exacte bedrag van hun inkomen/pensioen (63%) en vrezen vooral dat het systeem onbetaalbaar zal worden (61%). “Het feit dat het erg moeilijk is om een volledig en goed beeld te krijgen van zijn financiële situatie wanneer men stopt met werken leidt tot heel wat struisvogelpolitiek bij mensen ouder dan 50. Dit zorgt voor nodeloze ongerustheid en stress en verhoogt het risico op problemen met administratie of financiële situatie wanneer het zover is,” stelt Fediplus vast.

Pensioen steeds complexer

Terwijl de overheid de mensen langer wil laten werken om de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst te verzekeren, zien de burgers de bomen door het bos niet langer. Zij hebben nood aan advies en omkadering. De regelgeving wijzigt immers voortdurend. Zo worden het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vervroegd pensioen en het tijdskrediet eindeloopbaan steeds minder toegankelijk.

Meer en complexere wijzigingen staan op til. Het deeltijds pensioen, de problematiek van zware jobs en een puntensysteem voor de pensioenberekening staan op de agenda, 2015 wordt het jaar van de verandering op het vlak van eindeloopbaan en pensioen. 50-plussers zullen op het einde van hun loopbaan geconfronteerd worden met een volledig ander pensioenstelsel, dan wat ze tot op vandaag kennen en verwachten. Volgens Fediplus vereist deze groeiende complexiteit meer dan ooit extra ondersteuning bij het eindeloopbaan traject. Het ontbreken daar aan stelt alle betrokken partijen voor een belangrijke uitdaging.

Informatiekloof

De belangrijkste reden waarom bijna 1 op 2 zich niet of te laat informeert over zijn nakende pensioen, is het ontbreken van gepersonaliseerde informatie. De informatiekloof en het tekort blijken zeer groot en acuut te zijn. 34% zegt dat de beschikbare informatie altijd slechts een benadering is, 16% vindt ze te weinig gepersonaliseerd, 15% weet helemaal niet waar de informatie kan gevonden worden en 15% is ervan overtuigd dat er geen enkele informatiebron voldoende informatie verschaft.

De nood aan een informatiekanaal waar men een volledig en geactualiseerd beeld en informatie krijgt van zijn situatie op het einde van de loopbaan of bij het pensioen is groot en zal de komende jaren nog groeien. Vandaar het belang van Fediplus die een dergelijk ‘one-stop’-loket aanbieden. Het komt er echter op aan om 50-plussers de weg te tonen naar deze informatie en hen pistes aan te reiken om de juiste keuzes te maken om hun eindeloopbaantraject te optimaliseren. Wie immers niet tijdig aan het plannen gaat en de juiste acties onderneemt hypothekeert zijn pensioen. Daarom starten wij deze maand een nationale informatie campagne,” besluit woordvoerder Fediplus.