Thema 4 : Het pensioen in de openbare sector
Oktober/November 2018

Pensioen van de openbare sector

 

De huidige pensioenhervorming heeft als doel de pensioenen van de overheidssector te harmoniseren met deze van de werknemers. Deze sessie zal ingaan op de al voorgestelde en toekomstige wijzigingen net zoals hun impact op de loopbaanvereisten, de gelijkgestelde periodes, de pensioenberekening, de overgangsmaatregelen voor de personen aan de vooravond van hun pensioen.

 • Wie zijn de begunstigden? Pensioenleeftijd, specifieke leeftijdslimieten (magistraten, militairen bv.)
 • Vervroegd pensioen en specifieke regeling van tantièmes
 • Loopbaanonderbreking – Vlaams Zorgkrediet
 • Nieuwe loopbaanvereisten. Wat bij een gemengde loopbaan?
 • Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
 • Gelijkgestelde periodes
 • De geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016 en de regularisatie van studiejaren
 • Wanneer, hoe en waar een pensioenaanvraag indienen?
 • Berekening van het pensioenbedrag, met voorbeelden
 • Cumul met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen
 • De pensioenbonus. Minimum en maximum pensioenen (ambtenaren)
 • Overlevingspensioen
 • Welke inhoudingen op het bruto pensioen: van bruto naar netto

 

 

Prijs: EUR 175 exclusief BTW per ½ dag

 

Datums 

Oktober/November 2018

 • Aartselaar : Dinsdag 16 oktober 2018 voormiddag – 1/2 dag van 9u45 tot 12u45
 • Brussel : Donderdag 18 oktober 2018 voormiddag – 1/2 dag van 9u45 tot 12u45
 • Gent : Dinsdag 13 November 2018 voormiddag – 1/2 dag van 9u45 tot 12u45
 • Bruxelles (FR) : Mardi 8 novembre 2018 matinée – 1/2 journée de 09h45 à 12h45
 • Nivelles (FR) Jeudi 25 octobre 2018 matinée  – 1/2  journée de 09h45 à 12h45
 • Namur (FR) Mardi 20 novembre 2018 matinée  – 1/2 journée de 09h45 à 12h45

Plaats