Thema 4 : Het pensioen in de openbare sector
Maart/Mei 2018

Pensioen van de openbare sector

 

De huidige pensioenhervorming heeft als doel de pensioenen van de overheidssector te harmoniseren met deze van de werknemers. Deze sessie zal ingaan op de al voorgestelde en toekomstige wijzigingen net zoals hun impact op de loopbaanvereisten, de gelijkgestelde periodes, de pensioenberekening, de overgangsmaatregelen voor de personen aan de vooravond van hun pensioen.

 • Wie zijn de begunstigden? Pensioenleeftijd, specifieke leeftijdslimieten (magistraten, militairen bv.)
 • Vervroegd pensioen en specifieke regeling van tantièmes
 • Loopbaanonderbreking – Vlaams Zorgkrediet
 • Nieuwe loopbaanvereisten. Wat bij een gemengde loopbaan?
 • Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
 • Gelijkgestelde periodes
 • De geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016 en de regularisatie van studiejaren
 • Wanneer, hoe en waar een pensioenaanvraag indienen?
 • Berekening van het pensioenbedrag, met voorbeelden
 • Cumul met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen
 • De pensioenbonus. Minimum en maximum pensioenen (ambtenaren)
 • Overlevingspensioen
 • Welke inhoudingen op het bruto pensioen: van bruto naar netto

 

 

Prijs: EUR 175 exclusief BTW per ½ dag

 

Datums

Maart/April/Mei 2018

 • Vilvoorde : Dinsdag 27 maart 2018 – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
 • Antwerpen : Donderdag 29 maart 2018 – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
 • Waregem : Donderdag 3 mei 2018 – 1/2 dag  van 09u45 tot 12u45
 • Bruxelles (FR) : Mardi 27 mars 2018 – 1/2 journée de 09h45 à 12h45
 • Liège (FR) Jeudi 29 mars 2018 – 1/2  journée de 09h45 à 12h45
 • Tournai (FR) Jeudi 3 mai 2018 – 1/2 journée de 09h45 à 12h45

Plaats