Thema 2 : Einde loopbaan
Oktober/November 2018

Einde loopbaan

Tewerkstellingsplan voor oudere werknemers: Collectieve arbeidsovereenkomst n° 104     

De lage tewerkstellingsgraad van oudere werknemers is een nationale prioriteit en is het onderwerp van een belangrijke evolutie in het wetgevend kader.

Deze sessie zal toelichten wat deze CAO inhoud voor de ondernemingen, bepalen welke procedure te volgen, de toepassingsgebieden en de mogelijke sancties bij niet-naleving.

 

Outplacement: het algemene stelsel en het subsidiaire stelsel voor werknemers ouder dan 45 jaar.

Werknemers ontslaan die ouder dan 45 jaar zijn heeft een impact op de onderneming. Deze sessie zal dieper ingaan op de verplichtingen van de werkgever. Outplacement is inderdaad een verplichting geworden voor iedere werknemer ouder dan 45 jaar. Wat valt onder deze verplichting? Waarover gaat het juist? Wat kost het? Wie komt ervoor in aanmerking? Kan een werknemer dit weigeren? Welke wijzigingen werden doorgevoerd? Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT – voorheen “Brugpensioen”), tijdskrediet en einde loopbaan

 

De laatste pensioenhervorming heeft ervoor gezorgd dat we nu langer moeten werken, een geleidelijke vermindering van de werktijd bij de eindeloopbaan was dikwijls de populairste route onder de werknemers.

Men kan stellen dat 45% van de werknemers tussen 45 en 65 jaar bereid zou zijn om langer te werken mits minder uren te presteren. Is het een recht? Wat zijn de huidige mogelijkheden? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om nog een onderbrekingsvergoeding te ontvangen bij tijdskrediet? Wat is het impact hiervan op uw pensioen? Wat zijn de specifieke kenmerken van de nieuwe Cao 103ter? Enkele vergelijkingen gestaafd met cijfers maken u wegwijs in deze materie.

 

 

Re-integratie van langdurig zieken

 

Studies tonen aan dat de kans bestaat dat een persoon die meer dan drie maanden afwezig is, terug zonder problemen aan de slag gaat minder dan 50% bedraagt en dat de kans op een arbeidsbreuk belangrijker wordt naarmate de afwezigheid toeneemt. Dit roept om een vroegtijdige interventie ten gunste van de betrokken werknemer-arbeider. De huidige context is deze van een actiever beleid van de re-integratie van langdurig zieken. De bepalingen over het re-integratieproces zijn in werking getreden op 1 december 2016. Wat is het re-integratietraject? Wat zijn de verplichtingen voor de werkgevers en zijn werknemers?

Thematische verloven

 

Wat zijn ze? Wie kan er beroep op doen? Hoe aanvragen? Kunnen deze geweigerd worden? Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 

Prijs

EUR 175 excl. BTW per ½ dag

 

Datums

Oktober/November 2018

  • Aartselaar : Dinsdag 9 oktober 2018 voormiddag – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
  • Brussel : Dinsdag 11 oktober 2018 voormiddag – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
  • Gent : Dinsdag 6 november 2018 voormiddag – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
  • Bruxelles (FR) : Mardi 9 octobre 2018 matinée – 1/2 journée de 09h45 à 12h45
  • Nivelles (FR) Jeudi 11 octobre 2018 matinée  – 1/2  journée de 09h45 à 12h45
  • Namur (FR) Mardi 6 novembre 2018 matinée  – 1/2 journée de 09h45 à 12h45

 

Plaats