Archief

Het pensioenstelsel van de werknemers is in volle evolutie. De wettelijke pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden werden verhoogd. De regelgeving om van een overlevingspensioen te genieten werd aangepast. Uitzonderingen en overgangsmaatregelen werden ingevoerd, wat niet altijd de zaken er eenvoudiger op maakt....

Ook het pensioen in de openbare sector evolueert: vervroegd pensioen, gelijkstellingen, berekening, enz. Meer en meer mensen hebben in verschillende systemen gewerkt, elk met een eigen pensioen: hoe gebeurt de berekening? Nieuwe vragen en uitdagingen, waarop dit seminarie ingaat....

Tijdens dit seminarie wordt de hele wetgeving over het pensioen in de privésector op een praktische wijze uiteengezet, met natuurlijk aandacht voor de vele wijzigingen van de laatste tijd (vervroegd pensioen, berekening gelijkgestelde periodes, bonus)....

Is SWT (brugpensioen) thans moeilijker toegankelijk? Hoe kan men het toekennen, wat kost het de werkgever? Zijn er andere mogelijkheden om de groeiende vraag van oudere werknemers naar eindeloopbaan te begeleiden? Wat moet je weten over de nieuwe ontslagregels nu het statuut arbeider-bediende quasi gelijkloopt?...