Thema 3 : Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen
Oktober 2018

Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen

 

Het pensioenstelsel van de werknemers is in volle evolutie. De wettelijke pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden werden verhoogd. De regelgeving om van een overlevingspensioen te genieten werd aangepast. Uitzonderingen en overgangsmaatregelen werden ingevoerd, wat niet altijd de zaken er eenvoudiger op maakt.

 • Wie heeft recht op een rustpensioen? Normale leeftijd van het rustpensioen.
 • Hoe en wanneer moet je een pensioenaanvraag indienen?
 • De wettelijke leeftijd van het rustpensioen.
 • Versoepeling van de berekening bij de eenheid van loopbaan
 • Regularisatie van studieperioden? Wat is het impact hiervan op uw pensioen ?
 • Welke perioden worden gelijkgesteld voor de berekening van uw pensioen?
 • Vervroegd pensioen
 • Pensioen met punten
 • Gemengde loopbaan (werknemers – zelfstandigen – ambtenaren)
 • Berekening van het pensioenbedrag. Van bruto naar netto. Vakantiegeld. Minimum en maximum pensioenen
 • Specifieke stelsels
 • Toegelaten arbeid. Langer werken of pensioen met arbeid cumuleren. Vergelijkende simulatie
 • Enkele voorbeelden van pensioenberekening, in functie van de loopbaankeuzes die men neemt
 • Internationale loopbanen

Eveneens zullen we het licht laten schijnen op de bestaande overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen. We gaan na wie de begunstigden zijn van deze verschillende pensioentypes evenals hun deelnemers en wat de specifieke eigenschappen zijn van elk, steeds met enkele voorbeelden gestaafd, net zoals de mogelijkheden of beperkingen bij cumulatie met deze.

 • Overlevingspensioen
 • Het pensioen van de feitelijk gescheiden echtgenoot
 • Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

 

Aanvullend pensioen

Een wettelijk pensioen, toegekend op het einde van een loopbaan volstaat meestal niet om een comfortabel pensioen te garanderen. Daarom kunnen werknemers een “groepsverzekering” door de
werkgever toegekend wel smaken.
 • Gewaarborgd rendement
 • Overlijdensdekking bij slapende contracten
 • Uiterking op de wettelijke pensioenleeftijd
 • Sociale bijdragen en fiscaliteit

Prijs: EUR 325 exclusief BTW – volledige dag – Broodjeslunch inbegrepen

Datums

Oktober 2018

 • Aartselaar : Dinsdag 2 oktober 2018  – volledige dag van 9u45 tot 16u30
 • Brussel : Donderdag 4 oktober 2018 – volledige dag van 9u45 tot 16u30
 • Gent : Dinsdag 23 oktober 2018 – volledige dag van 9u45 tot 16u30
 • Bruxelles (FR) : Mardi 2 octobre 2018 – journée complète de  09h45 à 16h30
 • Nivelles (FR) Jeudi 4 octobre 2018 matinée  – journée complète de  09h45 à 16h30
 • Namur (FR) Mardi 23 octobre 2018 matinée  – journée complète de  09h45 à 16h30

Plaats