Thema 3 : Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen
September/Oktober 2017

Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen

Het pensioenstelsel van de werknemers is in volle evolutie. De wettelijke pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden werden verhoogd. De regelgeving om van een overlevingspensioen te genieten werd aangepast. Uitzonderingen en overgangsmaatregelen werden ingevoerd, wat niet altijd de zaken er eenvoudiger op maakt.

 • Wie heeft recht op een rustpensioen? Normale leeftijd van het rustpensioen.
 • Hoe en wanneer moet je een pensioenaanvraag indienen?
 • Versoepeling van de berekening bij de eenheid van loopbaan
 • Regularisatie van studieperioden? Wat is het impact hiervan op uw pensioen ?
 • Welke perioden worden gelijkgesteld voor de berekening van uw pensioen?
 • Vervroegd pensioen
 • Hervorming van het overlevingspensioen
 • Berekening van het pensioenbedrag. Van bruto naar netto. Vakantiegeld. Minimum en maximum pensioenen
 • Specifieke stelsels
 • Toegelaten arbeid. Langer werken of pensioen met arbeid cumuleren. Vergelijkende simulatie
 • Enkele voorbeelden van pensioenberekening, in functie van de loopbaankeuzes die men neemt

Eveneens zullen we het licht laten schijnen op de bestaande overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen. We gaan na wie de begunstigden zijn van deze verschillende pensioentypes evenals hun deelnemers en wat de specifieke eigenschappen zijn van elk, steeds met enkele voorbeelden gestaafd, net zoals de mogelijkheden of beperkingen bij cumulatie met deze.

 • Overlevingspensioen
 • Het pensioen van de feitelijk gescheiden echtgenoot
 • Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Aanvullend pensioen

Een wettelijk pensioen, toegekend op het einde van een loopbaan volstaat meestal niet om een comfortabel pensioen te garanderen. Daarom kunnen werknemers een “groepsverzekering” door de werkgever toegekend wel smaken. De modaliteiten werden wel gewijzigd met de invoegetreding van de wet op het aanvullend pensioen van 18 december 2015.  De combinatie van een wettelijk pensioen met een aanvullend pensioen, overlijdensdekking, het rendement, overgangsmaatregelen, uitzonderingen enz. Dit komt allemaal aan bod a.d.h.v. bespreking van de recente wetgeving.

Prijs: EUR 325 exclusief BTW – volledige dag – Broodjeslunch inbegrepen

Datums

September/Oktober 2017

 • Gent : Donderdag 21 september 2017  – volledige dag van 09u45 tot 16u30
 • Brussel : Dinsdag 26 september  – volledige dag van 09u45 tot 16u30
 • Antwerpen : Donderdag 12 oktober 2017 – volledige dag van 09u45 tot 16u30
 • Bruxelles (FR) : Jeudi 21 septembre 2017 – journée complète de 09h45 à 16h30
 • Namur (FR) Mardi 19 septembre – journée complète de 09h45 à 16h30
 • Mons (FR) Jeudi 5 octobre 2017 – journée complète de 09h45 à 16h30

Plaats

 • Brussel (NL/FR) : Fediplus, Belliardstraat 20, 1040  Brussel (map)
 • Gent  : Het achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent (map)
 • Antwerpen  : IE-Net, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen (map)
 • Bruxelles (FR/NL) : Fediplus, rue Belliard 20, 1040  Bruxelles (map)
 • Namur (FR) : Auberge de Jeunesse, Avenue Félicien Rops 8 (map)
 • Mons (FR) : Auberge de Jeunesse, Rampe du Château 2, 7000 Mons (map)