Pover pensioenakkoord

Pover pensioenakkoord

Pover pensioenakkoord

Uiteindelijk is, een beetje onverwacht en na een druk weekend, in het weekend van 10 juli 2023 een “akkoord” uit de bus gekomen over pensioenen. Een grote hervorming, zoals eigenlijk zou moeten, is het niet geworden. Bovendien is de beperking van de perequatie bij de statutairen niet naar de zin van de betrokken vakbonden.

Geen revolutie toch, en bovendien een beperkte impact op het bbp, en dan nog tegen 2070 (?)

 

Wat is er eigenlijk beslist?

– een pensioenbonus

Er zal een nettobedrag van maximum 22645€ worden uitbetaald aan diegenen die blijven werken na hun vroegste leeftijd van vervroegd pensioen. Het bedrag kan ook per maand worden betaald. Maar opgelet: om uitzicht te hebben op een vervroegd pensioen dient men minstens 42 jaar loopbaan te tellen. Bovendien komt deze som, snel berekend, overeen met ongeveer 10 jaar bonus iuit het vroegere systeem.

– Verdubbeling van de Wijninckxbijdrage: dit is een bijzondere bijdrage op hoge aanvullende pensioenen: de bijdrage, nu 3%, zou vanaf 2028 6% bedragen.

– Minimumpensioen: de betere voorwaarden, vooral voor vrouwen met een kortere loopbaan, waren reeds vorig jaar beslist: wie 20 jaar looopbaan bewijst heeft ook recht op een minimumpensioen, maar in verhoudign tot een volledige loopbaan van 45 jaar. De beperking van de verhoging van het minimumpensioen werd eveneens goedgekeurd.

– de perequatie wordt beperkt: gepensioneerde statutaire ambtenaren genieten, naast de binding van hun pensioen aan de index, van een aanpassing ervan aan de evolutie van de lonen van hun collega’s die nog werken. Deze “perequatie” wordt beperkt.

Contacteer Fediplus voor meer info of volg een van onze seminars (zie www.fediplus.be)