Author: Brigitte Cornelis

  Individuele bijdrage Lid gepensioneerd : 37 € Lid actief: 49,90 € Bijdrage gepensioneerd koppel : 44 €  ...

Voordelen voor leden kunnen als volgt worden voorgesteld : RAAD : U kan ons team rechtstreeks aanspreken, zij kunnen u helpen bij vragen over : Tijdskrediet, brugpensioen of SWT, vervroegd pensioen : welke keuze heeft welke implicaties en wanneer kan het ? Raming van uw pensioen Raadgevingen over de eindeloopbaan...

Hoe meer leden we hebben hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. Sluit dus aan bij Fediplus via een bijdrage van 37 euro per jaar voor een gepensioneerd lid 49,90 euro per jaar voor een actief lid.   Hoe aansluiten: Stort het gekozen bedrag op onze rekening nr IBAN: BE 19...

Er bestaat geen pensioen van gescheiden echtgenoot in de openbare sector, enkel een overlevingspensioen als gescheiden echtgenoot. Zie ook bij Overlevingspensioen in de openbare sector....

Het Fediplus-team kan u helpen bij een hele reeks administratieve zaken: wij kunnen uw belastingaangifte verzorgen, een brief opstellen om een factuur te betwisten, een brief vertalen die u heeft ontvangen, de indexering van de huurprijs berekenen, enz. ook informatie over patrimoniumbeheer, successie, onroerende goederen, wetswijzigingen...

De eerste doelstelling van Fediplus is de verdediging van de rechten van de huidige en toekomstige gepensioneerden, het aan de kaak stellen van discriminatie jegens de gepensioneerden. Fediplus eist onder meer de structurele aanpassing van alle pensioenen aan de welvaart en niet uitsluitend aan de...

Fediplus staat u bij voor de samenstelling van uw pensioendossier, raadt u het beste moment aan om op pensioen te gaan, evalueert uw toekomstig pensioen, kan u helpen uw inkomen te maximaliseren, informeert u over uw rechten, onder meer via het trimestrieel tijdschrift en via...