Auteur: Fatima Atmani

Vanaf 1 januari 2018 stijgt het maximumbedrag dat men jaarlijks mag « sparen » van 940 tot 1040 euro. Daarentegen daalt het fiscaal verminderingspercentage van 30 naar 25%. Daardoor zal elke storting tussen 940 en 1128 euro u een deel van het fiscaal voordeel doen verliezen. Voorbeeld:  In...

De laatste dagen worden we overrompeld door weinig rechtlijnige uitspraken van politici, die zich mengen in het complexe pensioendebat. Het debat wordt toegespitst op het minder goed gelijkstellen bij oudere werknemers van bepaalde periodes van tijdskrediet, werkloosheid en brugpensioen in de privésector bij de berekening...

De toestand is bekend: de regering wil de pensioenen hervormen en mensen aanzetten (langer) te werken. De minister van Pensioenen moet ook besparen. Lange werkloosheid wordt dan ook geviseerd. Maar ook 50+ers die meer dan een jaar werkloos zouden zijn, zouden hun pensioen voor die...

Het minimumpensioen voor een alleenstaande, met een volledige loopbaan, zal dus 1.212.45 euro bedragen op 1 september 2017. Dit komt neer op een verhoging, sinds 2014, van 150 euro per maand voor een zelfstandige en 90 euro voor een werknemer. Ook op 1 september 2017 zullen...

De spilindex is overschreden en daar kunnen vooral de pensioenen van genieten. Zij zullen in juni met 2 procent omhoog gaan. Dat betekent natuurlijk ook een verhoging van de sociale uitkeringen maar ook de weddes in de openbare sector, die op hun beurt in juli...

Zonder enige verwittiging te geven, de uitkeringen voor het tijdskrediet gaan dalen! Blijkbaar is de regering nog niet tevreden. Nadat ze de uitkeringen bij het tijdskrediet zonder motief stopgezet hebben, waarna men het tijdskrediet zonder motief dan ook beëindigd heeft, buigt men zich nu over...

In het verleden heeft Fediplus meermaals aangegeven dat alle loopbaanjaren moeten meetellen voor het berekenen van het pensioen. Een kleine tegenvaller in wat de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, schijnt voor te stellen. Want de werknemers dewelke een niet-actieve periode in hun loopbaan hebben, zullen...