Auteur: Fediplus

Het eerste deel van deze uitstap vindt plaats in Mariemont zelf. We worden ondergedompeld in dit domein met een prestigieus verleden door de verhalen van een gepassioneerde gids, en keren terug tot in de Gallo-Romeinse tijd. Dit is evenzeer een museum met een weelderig park...

Dhr. Daniel Bacquelaine licht een tipje van de sluier op bij de hervorming van de pensioenen van de werknemers. De Minister van Pensioenen wil het grensbedrag verhogen dat gebruikt wordt om het maximale pensioen te berekenen.  Deze hervorming zou in voege treden vanaf 2017.  Voor het...

Als gevolg van een beslissing van de federale regering worden een aantal bedragen verhoogd: Inkomensgarantie voor ouderen De maximum toekenbare bedragen verhogen met 2 % tot: 8.255,44 EUR (jaarlijks basisbedrag) en 12.383,16 EUR (jaarlijks verhoogd basisbedrag). Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Hoewel de inkomensgarantie voor ouderen sinds 2001 het gewaarborgd inkomen voor...

De minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, werd door veel van onze leden ondervraagd over het gebrek aan vertegenwoordiging in het Nationaal Pensioencomite, als belangrijkste stakeholder.  Men heeft eveneens onze eisen voorgelegd ten aanzien van de solidariteitsbijdrage, de aanpassing van de pensioenen aan de welvaart en...

De wet die de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen beoogt, is zonet gepubliceerd (BS 21/08/2015). Wat verandert er voor U ? U zult wellicht langer moeten werken.  Dit zal afhankelijk zijn van de duur van uw loopbaan en uw...

Fediplus heeft de beleidsmakers herhaaldelijk geïnterpelleerd over een vreemd fenomeen, n.a.v. de verhoging van enkele pensioenen. De verhoging veroorzaakte een stijging van de belasting, waardoor de verhoging quasi wegviel. In overleg met de oppositie heeft de regering een amendement aangenomen die het probleem bij 150.000...

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten goedgekeurd waarbij het statuut van zelfstandig mantelzorger wordt aangepast en uitgebreid. Zelfstandige mantelzorgers zullen voortaan kunnen aanspraak maken op een maandelijkse tegemoetkoming van 1070 euro en dit gedurende een verlengbare periode van 6 maanden, en indien zij zich verplicht...

De regering heeft bevestigd dat men de versoepeling behoudt inzake de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen en werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De SWT-er is vrijgesteld van elke passieve en actieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in zoverre dat : ·       hij...

Een wetsvoorstel van 17 juni 2015 werd neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Het beoogt het optrekken van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en het verderzetten van de hervorming van het vervroegd pensioen en van het overlevingspensioen, die opgestart werd tijdens de vorige legislatuur....

Helft Belgen kijkt eindeloopbaan en pensioen niet of te laat in de ogen Brussel, 23 juni 2015 - Eindeloopbaan en pensioen zijn bijzonder actueel in het debat over langer werken. Toch stelt de meerderheid van de werkende Belgen ouder dan 50 de confrontatie met het einde...