Auteur: Josette Cotteaux

Op 17 januari kondigde Maggie de Block de implementatie aan van drie initiatieven om burn-out op de werkplek te voorkomen. We verwelkomen het feit dat dit fenomeen van burn-out door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid eindelijk in de schijnwerpers komt. Fediplus heeft van...

  Op 23 januari heeft het Grondwettelijk Hof de wettelijke bepaling tot invoeg stelling van een 10-jarige woonplaatsvereiste (5 jaar en ononderbroken) in België voor de toekenning van de IGO nietig verklaard. Het Constitutionele Hof is van mening dat er sprake is van schending van het standstill-beginsel. Er...

  De commissie Sociale Zaken heeft unaniem, met twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd om de drempels voor het bepalen van de solidariteitsbijdrage, te verhogen vanaf 1 maart 2019. Het wetsvoorstel voorziet in het verhogen van de maandelijkse bruto-drempels, waarbij het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen worden...

Vanaf 1 januari 2019 was het de bedoeling om de perceptie van de solidariteitsaftrek te veranderen. Doordat onze regering nu in lopende zaken zit, kon er over het wetsontwerp niet gedebatteerd worden in december. Het wordt momenteel besproken door de Commissie Sociale Zaken in de...

Een onderbrekingsvergoeding ontvangen voor je tijdskrediet einde loopbaan kan pas als je de leeftijd van 60 jaar bereikt hebt sinds 1 januari 2015. Maar, onder bepaalde omstandigheden (een bedrijf dat in herstructurering zit of in moeilijkheden verkeerd, je een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, een...

  Met het oog op het verlengen van de loopbaan, heeft de regering besloten om het ziekteverlof van werknemers ouder dan 65 tot 6 maanden te verhogen voordat zij gepensioneerd worden verklaard. Momenteel worden werknemers ouder dan 65 jaar die hun loopbaan verderzetten zonder met pensioen te...

  Hoewel we nog niet alle praktische aspecten van deze wetgeving kennen, hebben we op verzoek van het dagblad L'Echo (https://www.lecho.be/monargent/pension/la-pension-a-mi- time-bad-duplicate-of-credit-time-of-end-of-career / 10052018.html), enkele simulaties gemaakt tussen verschillende bestaande formules. Vervroegde uittreding Het tijdskrediet einde loopbaan à 50% Half-tijdspensioen Het wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd Stel, een persoon die nu...

Terwijl de toegang tot het aanvullend pensioen geleidelijk aan wordt uitgebreid naar zelfstandigen en niet benoemde ambtenaren, stopt het daar niet.  Het is de bedoeling dat dit vanaf 21 mei 2018 toegankelijk is voor werknemers jonger dan 25 jaar en ook voor mensen met minder...

Tot nu werden zware beroepen enkel meegerekend in de pensioenberekening van sommige ambtenaren, die dankzij het mechanisme van preferentiële tantièmes vroeger met pensioen kunnen gaan. In het kader van de harmonisering van de pensioenstelsels, zullen de preferentiële tantièmes geschrapt worden en vervangen door het begrip “zware...