Auteur: Michel Wuyts

Het pensioensysteem is in dit land niet alleen erg complex maar houdt ook een aantal eigenaardige kronkels in. Een van die kronkels is te vinden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen. Mede op hun vraag werd het stiefmoederlijk behandeld: men wilde immers weinig bijdragen betalen. En dus...

Le Conseil des ministres du 20 juillet 2022 a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi concernant la pension minimum des conjoints aidants indépendants. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Il vise à mettre en place une solution pour la problématique des conjoints aidants...

Hervorming van de pensioenen: de berg heeft zelfs geen muis gebaard ! We worden de laatste dagen overspoeld door cijfers die aantonen dat onze pensioenen onbetaalbaar zullen worden. Fediplus hoort deze verzuchtingen reeds sinds de jaren 80 toen Herman Deleeck ervoor waarschuwde. Wat is er intussen gebeurd : veel plannen,...

Une réforme des pensions devrait rendre les pensions plus équitables et assurer la pérennité du système dans le temps en augmentant la durée de carrière effective. Les systèmes de fins de carrière devraient être cohérents et simples. On est loin d’y arriver. Et pourtant, ces derniers...

Elk jaar wordt de belasting berekend op basis van uw persoonlijke situatie en van het geheel van uw inkomsten. De belasting wordt berekend in functie van progressieve schijven. De marginale belastingvoet gaat tot 50%. Voorbeeld: 23.000€ belastbaar in 2021 De basisbelasting in functie van de schijven is: 3385€...

Chaque année, le montant de l’impôt est calculé sur base de votre situation personnelle et de l’ensemble de vos revenus. L’impôt est calculé en fonction de tranches progressives. Le taux marginal d’imposition va jusque 50 %. Exemple : 23.000€ imposables en 2021 L’impôt de base en fonction...

Samen met het « gewone » pensioenbedrag wordt aan de gepensioneerden uit de privé- en openbare sector ook vakantiegeld betaald. Voor de oud-werknemers bedraagt het momenteel: 1246,46 euro bruto voor een gezinspensioen 997,17 euro voor wie een alleenstaanden- of overlevingspensioen krijgt. Die bedragen variëren in de loop van de...

Modification des conditions de déductibilité fiscale si vous prenez vos parents ou grands-parents (âgés de 65 ans ou plus) à votre charge.   A partir de cette année, les conditions sont plus strictes pour accéder à cette catégorie de personne à charge. Il ne faut plus seulement...

Vanaf de aangifte van dit jaar zijn de voorwaarden om voor ouderen ten laste belastingvermindering te kunnen krijgen strikter geworden. Principe is dat iedereen recht heeft op een belastingvrije basissom. Inwonende familieleden tot de 2e graad geven recht op een verhoging van de belastingvrije som....