Author: Fediplus

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021. Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten: Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de...

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021. Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten: Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de...

Le gouvernement vient de prolonger plusieurs mesures liées à la crise coronavirus jusqu'au 30 juin 2021. En ce qui concerne les retraités, les chômeurs avec complément d’entreprise et les travailleurs en crédit-temps ou en congé parental, on peut citer celles-ci : Les travailleurs en chômage temporaire pourront...

Les indépendants touchés par les conséquences de la crise corona, peuvent bénéficier des facilités de paiement décidées par le Ministre des Indépendants et de l’Agriculture dans une circulaire adressée aux caisses d'assurance sociale. Pour ce faire, ils doivent introduire une demande de report d’un an...

Sinds 1 januari 2015 wordt onder bepaalde voorwaarden het recht op uitkeringen aan het einde van de loopbaan toegekend aan werknemers van 60 jaar of ouder. Als je het tijdskrediet einde loopbaan opneemt vanaf uw 55e, heb je dus geen recht op de einde loopbaanuitkering...

Depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations de fin de carrière est octroyé, sous certaines conditions, aux travailleurs âgés de minimum 60 ans. Si vous prenez le crédit-temps fin de carrière à partir de 55 ans, vous n’avez pas droit aux allocations de...

Sinds 1 januari 2021 hebben sommige gepensioneerden hun nettopensioenen licht zien dalen als gevolg van de toepassing van nieuwe barema’s van bedrijfsvoorheffing. Deze zijn gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 december 2020. Het is niet de bedoeling om het maandelijks pensioen te verlagen, maar om een...