Author: Fediplus

Pover pensioenakkoord Uiteindelijk is, een beetje onverwacht en na een druk weekend, in het weekend van 10 juli 2023 een "akkoord" uit de bus gekomen over pensioenen. Een grote hervorming, zoals eigenlijk zou moeten, is het niet geworden. Bovendien is de beperking van de perequatie bij...

In deze zonnige maand juli heeft het Studiecomié voor de Vergrijzing zijn jaarverslag uitgebracht. Het comité is belast met de opstelling van een jaarverslag over de budgettaire gevolgen van de veroudering en doet dit sinds 2001. Het bevat meerdere scenario’s over de evolutie van het...

C’est en ce mois de juillet ensoleillé que le Comité d'Étude sur le Vieillissement (CEV) a rendu son rapport. Pour rappel, le CEV est chargé de la rédaction d’un rapport annuel sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement, et ce depuis 2001, date de...

C’est en ce mois de juillet ensoleillé que le Comité d'Étude sur le Vieillissement (CEV) a rendu son rapport. Pour rappel, le CEV est chargé de la rédaction d’un rapport annuel sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement, et ce depuis 2001, date de...

Finalement à l’issue de long week-end de travail, le Gouvernement s’est mis d’accord sur « la » réforme des pensions. Comme nous l’attendions, il s’agit de petites mesures qui portent sur 0.5 % de PIB à l’horizon 2070. Pas de révolution et surtout pas de vision globale sur les...

Les communes font face à une situation financière alarmante concernant le paiement de la pension des fonctionnaires statutaires communaux. En 2017, l’Echo titrait déjà : “Les pensions menacent le budget des communes”. Il est particulièrement préoccupant de voir que la situation s’est aggravée, six ans...

Naast de indexaanpassingen van de pensioenen kunnen zij ook worden verhoogd op basis van de beslissingen die de sociale partners en de regering regelmatig nemen via de zogenaamde welvaartsaanpassingen. De verhogingen worden echter niet aan iedereen toegekend. Zo zullen op 1 juli 2023 de pensioenen...