Auteur: Nathalie Wilbeaux

Vrijdagavond werd door de Ministerraad de geplande steun voor zelfstandigen gevalideerd. Dit betreft enerzijds de verlenging van het overbruggingsrecht tot 31 december en anderzijds de verdubbeling van de bedragen van het overbruggingsrecht. De eerste steunmaatregel maakt het mogelijk een gegarandeerd minimuminkomen aan te bieden aan zelfstandigen die,...

Een herwaardering van de pensioenen voor zelfstandigen: dat zou volgens informatie van de krant L'Echo dinsdag in de federale onderhandelingen aan de orde komen. Het programma van Egbert Lachaert, voorzitter van de Open Vld, dat als basis zou moeten dienen voor de vorming van de...

Het kabinet van de minister van Pensioenen heeft aangekondigd dat de thuiscontroles op IGO-uitkeringsgerechtigden door de postbodes tot eind dit jaar worden opgeschort. Hij rechtvaardigt deze maatregel door het noodzakelijke respect voor social distance, wat des te belangrijker is omdat IGO-begunstigden behoren tot de categorie...

Vanaf maandag 7 september kan er enerzijds fysiek contact zijn tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren. Aan de andere kant zullen dezelfde categorieën buitenshuis kunnen gaan op voorwaarde dat ze de beschermende maatregelen respecteren. Deze richtlijnen zijn te vinden in de nieuwe...

Het Grondwettelijk Hof verwierp alle beroepen die waren ingediend, met name door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, om de wet van maart 2018 tot wijziging van de berekening van het ambtenarenpensioen te vernietigen. Dit nieuwe gemengde stelsel is van toepassing op lokale agenten die...

De Corona-werkloosheid wordt verlengd tot het einde van het jaar voor de zwaarst getroffen sectoren. Dit zijn paritaire commissies 100 (Aanvullend PC voor arbeiders), 109 (PC voor de kleding- en kledingindustrie), 111 (PC voor metaal-, mechanische en elektrische constructies), 126 (PC voor de meubel- en...

Geconfronteerd met een aanhoudende gezondheidscrisis heeft de Ministerraad het koninklijk besluit aangenomen dat de verlenging, enerzijds tot einde van dit jaar van het overbruggingsrecht mogelijk maakt ten behoeve van sectoren die gesloten blijven en anderzijds het heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) tot 31 oktober te steunen ten...

We praten er al sinds vorig jaar over, het verlof voor mantelzorgers gaat in per 1 september 2020. Naast ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische hulp, is verlof voor mantelzorgers de jongste van thematische verloven. Het zal werknemers die als informele zorgverlener...