Auteur: Nathalie Wilbeaux

Geconfronteerd met een aanhoudende gezondheidscrisis heeft de Ministerraad het koninklijk besluit aangenomen dat de verlenging, enerzijds tot einde van dit jaar van het overbruggingsrecht mogelijk maakt ten behoeve van sectoren die gesloten blijven en anderzijds het heropstart-overbruggingsrecht (of relance-uitkering) tot 31 oktober te steunen ten...

We praten er al sinds vorig jaar over, het verlof voor mantelzorgers gaat in per 1 september 2020. Naast ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische hulp, is verlof voor mantelzorgers de jongste van thematische verloven. Het zal werknemers die als informele zorgverlener...

We hadden het al aangekaart. Personen die een leefloon ontvangen zullen eindelijk genieten van deze kleine toeslag van 50 euro bovenop hun toelage. Sterk getroffen door de gezondheidscrisis die het land treft, zullen begunstigden van een inkomen voor maatschappelijke integratie (IMI), een inkomens vervangende tegemoetkoming...

Nieuwe berekeningen van de Belgische Studiecommissie voor de Vergrijzing wijzen erop dat de kosten van vergrijzing in dit land hoger liggen dan vorig jaar ingeschat. Dat heeft voor een groot stuk te maken met het coronavirus. De berekeningen gaan trouwens uit van de huidige situatie...

Zelfstandigen die hun activiteiten na hun 65e voortzetten zonder hun pensioen op te nemen, kunnen het volledige overbruggingstarief genieten. Dit vervangingsinkomen kan hun met terugwerkende kracht tot 1 maart worden toegekend. Zelfstandigen van 65 jaar en ouder hebben tot nu toe slechts aanspraak kunnen maken...

We blijven erover praten en het kan nog lang duren! Door de Covid-19 gezondheidscrisis  kunnen we in ieder geval lessen leren op een aantal gebieden. Dit is o.a. het geval voor de sector langdurige zorg voor ouderen (verpleeghuizen en thuiszorg), die het onderwerp was van...

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt verbroken door een werkgever met opzegtermijn, kan deze onder bepaalde omstandigheden worden opgeschort. Dit is met name het geval bij ziekte of ongeval, jaarlijks verlof, tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Anderzijds was dit niet het geval in situaties van tijdelijke werkloosheid...

Aangezien de deadline voor het indienen van belastingaangiften voor particulieren nadert, weten velen niet dat ze kunnen genieten van een belastingvrijstelling op dividenden van aandelen tot 800 euro per jaar en per belastingbetaler. Deze vrijstelling van personenbelasting, die bestaat sinds 2019, heeft tot doel ons...

Een laatste onderdeel van de sociale en economische bescherming werd goedgekeurd door een Ministerraad die uitgebreid werd tot de politieke partijen die de Federale regering steunen. We zien enerzijds een verlenging tot 31 augustus van maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "corona", tot het...