Auteur: Nathalie Wilbeaux

Met ingang van 1 januari 2020 zal het onrecht dat federale arbeidscontractanten treft worden opgeheven. Laatstgenoemden ontvangen, door gelijkwaardig werk te leveren t.o.v. hun aangestelde collega's, een lager pensioen. Deze oneerlijke situatie voor de 20.000 federale contractuele ambtenaren, zal binnenkort worden gecorrigeerd door middel van een aanvullend pensioen gevoed door...

Etienne de Callataÿ en Paul Soete, aangewezen door de regering als verzoeners om een uitweg te vinden voor het dossier Zware beroepen, hebben hun verslag ingediend. Zonder al te optimistisch te zijn over een globale oplossing die ieders goedkeuring wegdraagt, worden in dit verslag toch...

Een wetsvoorstel dat door de Ministerraad op 23 november werd goedgekeurd, zou een einde maken aan het fiscaal nadeel dat sommige gepensioneerden ondervinden wanneer zij het geluk hadden om hun bruto pensioen te zien stijgen. Het netto pensioen zou inderdaad, door een fiscale eigenaardigheid, kunnen...

Fediplus vernam zopas uit officiële bron dat er een volgende stap gezet werd naar de afschaffing van de solidariteitsbijdrage. Onze vereniging ziet haar voortdurende lobbying op die manier gedeeltelijk bekroond. Wij zijn de enige vereniging die nog steeds ijvert voor de afschaffing van deze bijdrage. Op...

Het was voorzien voor 2019, maar kijk, goed nieuws voor bijstandsgerechtigden en werknemers in de openbare sectoren, er zal een indexatie plaats vinden nog dit jaar. Dit valt te verklaren door een hoger dan verwachte inflatie (zelfs indien deze zich al in een neerwaartse fase bevindt)...

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft zonet een advies gepubliceerd i.v.m. enkele praktische vragen rond de wet van 18 december 2015. U kan dit advies nalezen op de FSMA website. Onder de benaming "Commissie voor Aanvullende Pensioenen", werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken...