Auteur: Peter Verniers

In tegenstelling tot de beloften van de overheid dewelke verwoord zijn in de nota van 19 oktober 2017, waarin staat “de oplossing door de overheid geboden, waarborgt dat de bruto pensioenverhoging nooit meer kan leiden tot een daling van het netto pensioen”, bevestigd ook Pieter...

Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op...