Author: Peter Verniers

Branle-bas de combat chez nos voisins Français au sujet des retraites. La révolte couvait et menace d’exploser. Les sujets de « discorde » sont nombreux. Le premier concerne la volonté du gouvernement de mettre en place un système de pension à points pour tous les travailleurs, qu’ils...

Met ingang van 1 januari 2020 zal het onrecht dat federale arbeidscontractanten treft worden opgeheven. Laatstgenoemden ontvangen, door gelijkwaardig werk te leveren t.o.v. hun aangestelde collega's, een lager pensioen. Deze oneerlijke situatie voor de 20.000 federale contractuele ambtenaren, zal binnenkort worden gecorrigeerd door middel van een aanvullend pensioen gevoed door...

La chambre va se pencher sur la pension à mi-temps. Il s'agit très certainement du dernier projet "pension" qui pourrait encore passer avant les élections. Par cette dernière mesure, le gouvernement espère qu’indépendants, salariés et fonctionnaires resteront plus longtemps actifs. Trop enclins à prendre une...

Op 17 januari kondigde Maggie de Block de implementatie aan van drie initiatieven om burn-out op de werkplek te voorkomen. We verwelkomen het feit dat dit fenomeen van burn-out door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid eindelijk in de schijnwerpers komt. Fediplus heeft van...

Le 17 janvier, Maggie de Block annonçait la mise en œuvre de trois initiatives en matière de prévention du burn-out sur le lieu de travail. Nous ne pouvons que saluer le fait que ce phénomène d’épuisement professionnel soit pris en considération par la Ministre des...

  Op 23 januari heeft het Grondwettelijk Hof de wettelijke bepaling tot invoeg stelling van een 10-jarige woonplaatsvereiste (5 jaar en ononderbroken) in België voor de toekenning van de IGO nietig verklaard. Het Constitutionele Hof is van mening dat er sprake is van schending van het standstill-beginsel. Er...

  De commissie Sociale Zaken heeft unaniem, met twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd om de drempels voor het bepalen van de solidariteitsbijdrage, te verhogen vanaf 1 maart 2019. Het wetsvoorstel voorziet in het verhogen van de maandelijkse bruto-drempels, waarbij het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen worden...

Le 23 janvier, la Cour constitutionnelle a annulé la disposition légale instaurant une condition de résidence de 10 ans (et 5 années ininterrompues) en Belgique pour l’octroi de la GRAPA. La Cour constitutionnelle estime qu’il y a une violation du principe de standstill. Il y a selon...