Author: Peter Verniers

  La Commission des Affaires sociales a approuvé, à l’unanimité moins deux abstentions, un projet de loi visant à relever, à partir du 1er mars 2019, les seuils applicables pour la détermination de la cotisation de solidarité. Le projet de loi prévoit de relever les seuils mensuels bruts, reprenant...

Vanaf 1 januari 2019 was het de bedoeling om de perceptie van de solidariteitsaftrek te veranderen. Doordat onze regering nu in lopende zaken zit, kon er over het wetsontwerp niet gedebatteerd worden in december. Het wordt momenteel besproken door de Commissie Sociale Zaken in de...

Il était prévu, dès le 1er janvier 2019, de modifier la perception de la retenue de solidarité.Le gouvernement étant tombé en affaires courantes, le projet de Loi n’a pu être débattu en décembre. Il est, actuellement, en cours de discussion en commission des affaires sociales...

Een onderbrekingsvergoeding ontvangen voor je tijdskrediet einde loopbaan kan pas als je de leeftijd van 60 jaar bereikt hebt sinds 1 januari 2015. Maar, onder bepaalde omstandigheden (een bedrijf dat in herstructurering zit of in moeilijkheden verkeerd, je een loopbaan van 35 jaar kan aantonen, een...

  Met het oog op het verlengen van de loopbaan, heeft de regering besloten om het ziekteverlof van werknemers ouder dan 65 tot 6 maanden te verhogen voordat zij gepensioneerd worden verklaard. Momenteel worden werknemers ouder dan 65 jaar die hun loopbaan verderzetten zonder met pensioen te...

Depuis le 1er janvier 2015, obtenir une allocation lors d’une prise de cours d’un crédit-temps fin de carrière requiert d’avoir atteint l’âge de 60 ans. Dans certaines circonstances (entreprise en restructuration ou en difficulté, carrière longue de 35 ans, métier lourd, régime de travail comportant...

Etienne de Callataÿ en Paul Soete, aangewezen door de regering als verzoeners om een uitweg te vinden voor het dossier Zware beroepen, hebben hun verslag ingediend. Zonder al te optimistisch te zijn over een globale oplossing die ieders goedkeuring wegdraagt, worden in dit verslag toch...