Author: Peter Verniers

La Commission des Pensions Complémentaires vient de rendre un avis sur des questions pratiques relatives à la loi du 18 décembre 2015. Cet avis est consultable sur le site de la FSMA. La Commission des Pensions Complémentaires", est un organe consultatif qui a pour mission de rendre...

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft zonet een advies gepubliceerd i.v.m. enkele praktische vragen rond de wet van 18 december 2015. U kan dit advies nalezen op de FSMA website. Onder de benaming "Commissie voor Aanvullende Pensioenen", werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken...

Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op...

Het voorontwerp van wet voegt bijkomende toekenningsvoorwaarden van werkelijk verblijf in België toe aan de bestaande toekenningsvoorwaarden om de band die de gerechtigden met België en haar stelsel van sociale bijstand dienen te hebben, te versterken. In deze context bepaalt het voorontwerp van wet dat men...