Author: Peter Verniers

Vrijdagavond werd door de Ministerraad de geplande steun voor zelfstandigen gevalideerd. Dit betreft enerzijds de verlenging van het overbruggingsrecht tot 31 december en anderzijds de verdubbeling van de bedragen van het overbruggingsrecht. De eerste steunmaatregel maakt het mogelijk een gegarandeerd minimuminkomen aan te bieden aan zelfstandigen die,...

Validées en Conseil des ministres vendredi soir, les aides prévues pour les indépendants sont, d’une part, la prolongation du droit passerelle jusqu’au 31 décembre et, d’autre part, le doublement des montants du droit passerelle de crise. Le premier permet d’offrir une garantie de revenu minimum aux...

België heeft een regering! Dit is informatie op zich, maar wat ons echt interesseert, wat zal deze regering doen, welke maatregelen neemt ze die invloed hebben op ons leven als burgers? Wat zijn de intenties van dit kabinet met betrekking tot onze huidige en toekomstige...

Een herwaardering van de pensioenen voor zelfstandigen: dat zou volgens informatie van de krant L'Echo dinsdag in de federale onderhandelingen aan de orde komen. Het programma van Egbert Lachaert, voorzitter van de Open Vld, dat als basis zou moeten dienen voor de vorming van de...

Une revalorisation des pensions pour indépendants : il en serait question, selon les informations du journal L’Echo de ce mardi, dans les négociations fédérales. Le programme d’Egbert Lachaert, président de l’Open Vld, qui doit servir de base à la formation de la coalition entre socialistes, libéraux,...

Het kabinet van de minister van Pensioenen heeft aangekondigd dat de thuiscontroles op IGO-uitkeringsgerechtigden door de postbodes tot eind dit jaar worden opgeschort. Hij rechtvaardigt deze maatregel door het noodzakelijke respect voor social distance, wat des te belangrijker is omdat IGO-begunstigden behoren tot de categorie...

Vanaf maandag 7 september kan er enerzijds fysiek contact zijn tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren. Aan de andere kant zullen dezelfde categorieën buitenshuis kunnen gaan op voorwaarde dat ze de beschermende maatregelen respecteren. Deze richtlijnen zijn te vinden in de nieuwe...