Author: Peter Verniers

Het wetsvoorstel van de ecologisten, bedoeld om het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor 65-plussers in te voeren, is woensdag door de Kamercommissie Sociale Zaken goedgekeurd. 65-plussers die hun pensioen hebben opgenomen en het als werknemer hebben aangevuld met extra inkomen, hebben nu toegang tot de...

Veel gepensioneerden waren misschien verrast, soms bezorgd, omdat ze hun fiscale pensioenfiche niet ontvangen hebben. In deze vreemde tijden van gezondheidscrisis kon de Federale Pensioendienst ze niet allemaal per post versturen. Alle gegevens werden echter wel naar de FOD Financiën gestuurd om de belastingaangiftes op...

Beaucoup de retraités ont pu s’étonner, parfois s’inquiéter, de ne pas recevoir leur fiche fiscale. En ces temps troublés par la crise sanitaire, le service Pensions s’est trouvé dans l’impossibilité de toutes les envoyer par la poste. Toutes les données ont toutefois été transmises au...

Ter compensatie van het inkomensverlies van ouders die vaak geen andere keuze hebben dan bij hun kinderen thuis te blijven, wordt ouderschapsverlof met een uitkering ingevoerd. Dit geldt voor de maanden mei en juni met terugwerkende kracht. Ook goed om weten is dat de Rva...

Afin de compenser la perte de revenus des parents qui n’ont, souvent, pas d’autre choix que de rester à la maison avec leurs enfants, un congé parental avec indemnité est mis en place. Celui-ci est valable pour les mois de mai et juin avec effet...

Hierdoor komt er een einde aan de belastingvrijstelling van 6250 euro. Het systeem van vrijgestelde aanvullende inkomsten tot 6250 euro per jaar is zojuist verworpen door het Grondwettelijk hof dat dit discriminerend acht. (arrest 2020/53 van 23 april 2020).  Deze maatregel van de regering Michel van...

Le système de revenus complémentaires exonérés d’impôt à concurrence de 6250 euros par an vient d’être recalé par la cour constitutionnelle le jugeant discriminatoire (arrêt 2020/53 du 23 avril 2020). Cette mesure du gouvernement Michel de 2018 verra son terme le 31 décembre 2020. Pas de problème donc pour les...