Author: Peter Verniers

Uw loopbaan eindigt op dit specifieke moment en u weet niet hoe u uw pensioen moet aanvragen? Doorgaans kunt u dit aanvragen via uw gemeentelijke administratie van uw woonplaats of zelf naar een pensioenpunt gaan. Een laatste mogelijkheid is om het online te doen via...

Votre carrière prend fin en cette période particulière et vous ne savez pas comment faire votre demande de pension. Habituellement, il vous est loisible de faire cette demande en vous rendant à l’administration communale de votre lieu de résidence ou encore dans un Point pension....

Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt deze tijdelijke periode gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Laten we teruggaan naar wat een gelijkgestelde periode is. Dit is een periode waarin u niet werkt, die zal meetellen bij de berekening van het pensioen. We houden geen rekening...

A condition de bénéficier d’une allocation de chômage, cette période temporaire est assimilée pour le calcul de la pension. Revenons sur ce qu’est-ce qu’une période assimilée. Il s’agit d’une période non prestée, qui sera tout de même valorisée, sous conditions, dans le calcul de la pension....

Welke activiteiten zijn toegestaan? Door op deze link te klikken, vindt u alle informatie over de bedrijven en beroepen die volgens de ministeriële besluiten van 18 en 23 maart nog toegelaten zijn. De medewerkers Werknemers die om economische redenen tijdelijk zijn ontslagen, vinden volledige informatie door deze link...

Quelles activités sont autorisées ? Vous trouverez en cliquant sur le lien toutes les informations sur les commerces et professions encore autorisées en fonction des arrêtés ministériels du 18 & 23 mars dernier. Les salariés Les salariés mis en chômage temporaire pour raisons économiques trouveront une information complète en...

Vanaf 1 maart werden onderstaande bedragen aangepast volgens index 147,31.  Minimum Pensioen Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen Gezinspensioen 1614,10 €/maand 19.369,22 €/jaar Alleenstaande 1291,69 €/ maand 15.500,27 €/jaar Overlevingspensioen 1274,43 €/ maand 15.293,11 €/ jaar   Maximaal pensioen bij volledige loopbaan werknemer Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen Gezinspensioen 3087,97 €/ maand 37.055,64 €/jaar Alleenstaande 2470,38 €/ maand 29.644,56 €/jaar Absoluut maximum openbare sector: 6.801,90 € bruto per maand Gewaarborgd minimum: Reden bij...

Depuis le 1er mars, les montants ci-dessous ont été adaptés à l’indice 147,31. Pension minimum Montants mensuels Montants annuels Ménage 1614,10 €/mois 19.369,22 €/an Isolé 1291,69 €/mois 15.500,27 €/an Survie 1274,43 €/mois 15.293,11 €/an   Pension maximum carrière complète salarié Montants mensuels Montants annuels Ménage 3087,97 €/mois 37.055,64 €/an Isolé 2470,38 €/mois 29.644,56 €/an Maximum absolu secteur public : 6.801,90 € bruts par mois Montant minimum garanti : Cause mise à...