Author: Peter Verniers

Het verplegend personeel dat reeds van zijn pensioen geniet, maar die nu zouden beslissen om de huidige taskforce bij te staan, zullen kunnen genieten van een beschermingsmaatregel m.b.t. hun pensioen. Momenteel worden twee voorstellen overwogen om een identiek pensioenniveau te behouden voor degenen die terugkeren in...

Le personnel soignant, bénéficiant de la retraite et qui viendrait en aide aux forces en activité, verront leur pension protégée. Deux propositions seraient actuellement à l’étude afin de maintenir un niveau de pension identique pour ceux qui reprennent du service mais qui ont moins de...

De link tussen pensioenen en coronavirus lijkt op het eerste gezicht niet echt logisch. En toch…. Het gaat hier niet om het aanpakken van het feit dat onze oudere populatie het meest kwetsbaar is voor dit coronavirus. Nee, we denken hier eerder aan zelfstandigen die...

Mardi était une journée d’auditions en commission des affaires sociales de la chambre. Les parlementaires ont pu entendre les opposants et les défenseurs des contrôles domiciliaires des bénéficiaires de la Garantie de revenus aux personnes âgées. Mis à part le MR, l’OpenVLD et la N-VA, tous les partis...

Als gevolg van de korte manifestatie van gepensioneerden van maandag 17 februari 2020 heeft de FOD Pensioenen via een video meer uitleg gegeven over het systeem van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Via deze link kan u de video bekijken. De Liga voor Mensenrechten en een...

De Autoriteit voor Financiële diensten en markten FSMA, die de verzekeringsmaatschappijen en banken controleert op hun solvabiliteit, heeft in een mededeling de aandacht gevestigd op het feit dat groepsverzekeringen met vaste prestatie moeilijkheden kunnen ondervinden om aan hun verplichtingen te voldoen. Een en ander heeft...

Faisant suite à la manifestation de lundi, le service pension rappelle le sens de la grapa par le biais d’une vidéo. Nous vous proposons de la visionner en suivant le lien. La ligue des droits humains, accompagnée d’autres associations, entendait dénoncer les restrictions aux libertés que provoquent ces contrôles des bénéficiaires de la grapa. Le...

L'autorité des services et marchés financiers, la FSMA, prévient: des assurances groupe à prestations définies pourraient éprouver des difficultés à remplir leurs obligations. Rappelons que dans le cadre des assurances groupe à prestations définies, le montant qui sera versé aux affiliés est prévu dans le contrat alors que s’il s’agit d’assurances à contributions...

De pensioenberekening voor werknemers is gebaseerd op het (geplafonneerd) brutoloon van elk jaar (gewerkt of gelijkgesteld) waarop sociale zekerheid is betaald (of gelijkgesteld). Welk pensioenbedrag heeft het jaar 2019 opgebracht voor iemand die het hele jaar voltijds heeft gewerkt? Bijgaande tabel geeft een idee hiervan...