Project hervorming pensioenbonus (22.07.13)

Project hervorming pensioenbonus (22.07.13)

Situatie vanaf 1 januari 2014

De hervorming van de pensioensystemen, ingevoerd door de regering, voorziet ook de introductie van een nieuw bonussysteem toepasselijk vanaf 1 januari 2014 op de pensioenen die vanaf dat ogenblik ingang vinden. Het systeem is hetzelfde voor de ambtenaren, de privésector en voor de zelfstandigen.

De nieuwe bonus houdt rekening met de opmerkingen van het Studiecomité voor de Vergrijzing van juni 2012 die betrekking hadden op het streven naar harmonisatie van de bonus met de andere wijzigingen in de pensioenwetgeving : de regering wilde namelijk vermijden dat de bonus nog zou worden toegekend aan personen die nog geen recht hebben op vervroegd pensioen.

Opgelet, de koninklijke besluiten voor deze wetgeving zijn nog niet verschenen in het Staatsblad

Lees meer

Werknemers,

Zelfstandigen,

Ambtenaren.