Over ons

Wie zijn we?

Fediplus is een Belgische vzw opgericht in 1982.

Zij is een federatie van groeperingen en personen die bekommerd zijn over de problematiek van de eindeloopbaan en het pensioen in België. Fediplus is apolitiek en heeft geen enkele filosofische of religieuze binding.

De vereniging beschermt en ontwikkelt de rechten en belangen en het wel-zijn van (brug)gepensioneerden en ouderen: dit doet zij via een gepersonaliseerde hulp, via seminars en consultancy voor ondernemingen en instellingen, studies, artikels, lobbying. Fediplus organiseert ook excursies en bijeenkomsten voor haar leden.

Diensten aan particulieren

Fediplus informeert, geeft raad en begeleid particulieren in het beheer van hun loopbaan (deeltijds werken, tijdskrediet, brugpensioen, vervroegd pensioen, enz..) en dit voor de 3 stelsels (loontrekkende, ambtenaar, zelfstandige) met inbegrip van gemengde loopbaan.  Fediplus ondersteunt de particulieren in de opstelling van hun pensioendossier, en kan deze oriënteren om zo een beter ogenblik te kiezen om met pensioen te gaan, hun toekomstig pensioen te evalueren en te adviseren om het maximum te halen uit hun rechten.

Fediplus verzekert eveneens de bescherming en verdedigt de rechten van de huidige en toekomstige gepensioneerden ten overstaan van de openbare instellingen.

Diensten aan ondernemingen

Fediplus kan uw onderneming en uw medewerkers helpen met onderwerpen zoals tijdskrediet, brugpensioen, vervroegd pensioen, de pensioenen in de private en de publieke sector, gemengde loopbanen, het zelfstandigenstatuut…
Als uw vertrouwde partner biedt Fediplus 3 formules om u snel vertrouwd te maken met de nieuwe regels inzake pensioenen.