Schrapping van de harmonisatiecoëfficiënt voor zelfstandigen

Schrapping van de harmonisatiecoëfficiënt voor zelfstandigen

Met betrekking tot het pensioenstelsel voor de zelfstandigen beoogt dit wetsvoorstel vanaf het inkomstenjaar 2021, voor ouderdomspensioenen, overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen die ingaan op 1 januari 2022, de harmonisatiecoëfficiënt (ook wel correctiecoëfficiënt genoemd) af te schaffen die wordt toegepast op het beroepsinkomen bij de berekening van het pensioen voor zelfstandigen.

Concreet wordt het inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het zelfstandigenpensioendeel niet meer verminderd met 30%.

Het wetsvoorstel is op 23 april 2021 in de Kamer ingediend.