Solidariteitsbijdrage (31.07.13)

Solidariteitsbijdrage (31.07.13)

 In het vorig nummer van «  Senior Magazine » hebben wij u geïnformeerd over twee recente wijzigingen in de wetgeving rond de solidariteitsbijdrage en meer specifiek de inning ervan :

–        De bijdrage zal binnenkort ook toegepast worden op het aanvullend pensioen van de zelfstandigen, die er totnogtoe aan ontsnapten. Het is nog wachten op een koninklijk besluit dat de bijdrage vermoedelijk zal invoeren vanaf 1 januari 2014.

–        Buitenlandse pensioenen ontsnappen aan de bijdrage ; zij werden enkel in rekening gebracht om het tarief van de bijdrage te bepalen, toe te passen op het Belgisch pensioen.

Sinds 1 januari 2013 wordt een bijdrage geheven in 2 gevallen :

1° wanneer de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in België en een pensioen of als zodanig geldend voordeel als in paragraaf 1 ten laste van een Belgische pensioeninstelling geniet;
2° wanneer de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd in het buitenland en een pensioen of als zodanig geldend voordeel als in paragraaf 1 geniet ten laste van een Belgische pensioeninstelling, maar geen pensioen of als zodanig geldend voordeel geniet ten laste van een pensioeninstelling in het woonstland.

De Rijksdienst voor Pensioenen geeft een redelijk brede interpretatie aan deze teksten. De dienst heft immers geen bijdrage op het pensioen van de gepensioneerden die in een land wonen van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland. Men gebruikt dus enkel het wooncriterium om automatisch de vrijstelling van bijdrage toe te staan. Dat is gebeurd voor de maand juni en men zal het teveel betaalde ook terugstorten want de regeling geldt vanaf 1 januari 2013. Deze interpretatie werd ons bevestigd door het kabinet van de minister van Pensioenen. De andere pensoeninstellingen zullen deze regeling volgen.

Fediplus blijft voorstander van een volledige afschaffing van de solidariteitsbijdrage, met als eventuele overstap de afschaffing van de bijdrage op de fictieve rente berekend op het aanvullend pensioen na 15 jaar.