Solidariteitsbijdrage

Solidariteitsbijdrage

 

De commissie Sociale Zaken heeft unaniem, met twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd om de drempels voor het bepalen van de solidariteitsbijdrage, te verhogen vanaf 1 maart 2019.

Het wetsvoorstel voorziet in het verhogen van de maandelijkse bruto-drempels, waarbij het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen worden overgenomen, waarboven de solidariteitsbijdrage verschuldigd is:

Voor een alleenstaande gepensioneerde bedraagt deze drempel momenteel € 2.358,33 en wordt aldus verhoogd naar € 2.594,45;

Voor een gepensioneerde met personen ten laste, bedraagt ​​deze drempel momenteel € 2.726,52 en wordt deze verhoogd naar € 2.999,51

Ter herinnering, de solidariteitsbijdrage wordt berekend over alle wettelijke en aanvullende pensioeninkomsten (groepsverzekering). Deze worden d.m.v. een coëfficiënt, omgezet in maandelijkse nominale pensioenen teneinde het percentage van de bijdrage  (0 – 2%) te bepalen dat op het wettelijke pensioen moet worden toegepast.

Fediplus blijft eisen dat de inhouding volledig wordt afgeschaft of, bij gebrek hieraan, om de fictieve rente na 15 jaar te annuleren.