Stijgt ook uw pensioen op 1 juli 2023?

Stijgt ook uw pensioen op 1 juli 2023?

Naast de indexaanpassingen van de pensioenen kunnen zij ook worden verhoogd op basis van de beslissingen die de sociale partners en de regering regelmatig nemen via de zogenaamde welvaartsaanpassingen. De verhogingen worden echter niet aan iedereen toegekend. Zo zullen op 1 juli 2023 de pensioenen van de werknemers, die ingang vonden in 2018 (en die niet gebaseerd zijn op het gewaarborgd minimumpensioen) verhoogd worden met 2%.

Wie reeds voor 2008 een pensioen ontvangt als werknemer (niet gebaseerd op het gewaarborgd minimumpensioen), zal 1,2% meer krijgen op 1 juli 2023.

De pensioenen van de zelfstandigen die ingang vonden voor 2008, worden eveneens met 1,2% verhoogd op 1 juli 2023 (pensioenen die ingang vonden in 2016 en 2017, werden reeds op 1 januari 2023 verhoogd, hier met 2%).

Nog andere aanpassingen aan de welvaart zijn voorzien, telkens met 2% en op 1 juli 2023: dat is het geval voor het gewaarborgd minimumpensioen en voor de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), toegekend aan 65+ers met beperkte financiële middelen, mits onderzoek van de bestaansmiddelen.

Al deze verhogingen worden automatisch toegekend, geen aanvraag nodig.