Stop de belastingverhoging bij de gepensioneerden (29.07.2015)

Stop de belastingverhoging bij de gepensioneerden (29.07.2015)

Fediplus heeft de beleidsmakers herhaaldelijk geïnterpelleerd over een vreemd fenomeen, n.a.v. de verhoging van enkele pensioenen. De verhoging veroorzaakte een stijging van de belasting, waardoor de verhoging quasi wegviel.

In overleg met de oppositie heeft de regering een amendement aangenomen die het probleem bij 150.000 gepensioneerden met een bruto pensioen tussen  15.518€ en 16.650 € blijkt op te lossen.

De voorgestelde oplossing zou de supplementaire belastingvermindering, toegekend aan sommige gepensioneerden,  met 9% doen toenemen, waardoor men enigszins terugkeert naar de oorspronkelijke situatie. 

De verhoging van het bruto bedrag zal dan resulteren in een verhoging van het netto bedrag.