Tijdelijk werkloos, wat is de impact hiervan op mijn pensioen?

Tijdelijk werkloos, wat is de impact hiervan op mijn pensioen?

Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt deze tijdelijke periode gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen.

Laten we teruggaan naar wat een gelijkgestelde periode is. Dit is een periode waarin u niet werkt, die zal meetellen bij de berekening van het pensioen. We houden geen rekening met het bedrag van de uitkering die we ontvangen om het pensioen te bepalen, maar met een gelijkgesteld bedrag.

Hoe wordt dit gelijkgesteld bedrag bepaald?

Dit hangt af van de periode van werkloosheid waarin u zich bevindt. Als het tijdelijke werkloosheid is, houden we rekening met uw eerdere verdiensten. Er is dus geen impact op het pensioen.

Naast tijdelijke werkloosheid, onderscheiden we drie perioden van werkloosheid.
De eerste periode van werkloosheid komt overeen met 12 maanden uitkering.
De tweede periode loopt van maximaal 12 tot 36 maanden (alles hangt af van het beroeps verleden).
De 3e periode begint na maximaal 48 maanden.

De eerste periode wordt gelijkgesteld op basis van het laatste salaris, terwijl de 2e en 3e periode worden gelijkgesteld op basis van een minimumvergoeding van € 25.833,78.

Uitzondering: er wordt ook rekening gehouden met het laatste salaris van de tweede periode van werkloosheid, mits de eerste periode van uitkering ten vroegste in het jaar van de verjaardag van uw 50e jaar ​​begint.

Werkloosheidsperiodes bij SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) worden altijd gelijkgesteld met een minimum recht van € 25.833,78.

Uitzonderingen:

  • Bedrijven in moeilijkheden of bij herstructurering.
  • Personen ontslagen vóór 20/10/2016 met het oog op een Swt.
  • Personen die al met Swt zijn vóór 01/01/2017.
  • Swt verleend in het kader van zware beroepen, de bouwsector met permanente arbeidsongeschiktheid en nachtarbeid.

Wat is het financiële gevolg van een gelijkgesteld jaar aan het minimum recht van € 25.833,78 in plaats van met het laatste salaris?

Alles hangt af van het salaris:

Bruto jaarsalaris               Bruto maandelijks pensioenverlies

€ 30.000                                              € 5,88

€ 40.000                                              € 16,96

€ 50.000                                              € 28,07

€58.446,94                                          € 37,46 (maximaal verlies)

Kortom, een jaar berekend op basis van een gelijkgesteld bedrag van een minimum recht, resulteert in een maandelijks pensioenverlies van maximaal € 37,5 Bruto.  Dit verlies moet dan vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken jaren.