Tijdelijke werkloosheid wegens corona: de opzegtermijn is opgeschort

Tijdelijke werkloosheid wegens corona: de opzegtermijn is opgeschort

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt verbroken door een werkgever met opzegtermijn, kan deze onder bepaalde omstandigheden worden opgeschort. Dit is met name het geval bij ziekte of ongeval, jaarlijks verlof, tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Anderzijds was dit niet het geval in situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht en dus bij tijdelijke corona-werkloosheid. De opzegperiode bleef daarom lopen. Een nu aangenomen wetsvoorstel voegt tijdelijke corona-werkloosheid toe aan de lijst met redenen voor opschorting van de opzegtermijn. Dit geldt voor de opzegtermijnen die begonnen zijn op of na 1 maart 2020.