Tijdskrediet

Tijdskrediet

De regeling van het tijdskrediet, van kracht sinds 1 januari 2002, onderging ingrijpende veranderingen sinds 2012. De werknemer had recht op tijdskrediet zonder motief met onderbrekingsvergoeding van de Rva. Tot op vandaag werd dit recht behouden maar kan men geen aanspraak meer maken op de onderbrekingsvergoeding.

De Collectieve arbeidsovereenkomst n° 103ter, van toepassing vanaf 2017 voorziet in nieuwe aanpassingen:

Afschaffing van het tijdskrediet zonder motief en zonder onderbrekingsvergoeding. Dit laatste gaf de mogelijkheid aan werknemers die hun activiteit gedurende max. één jaar wensen te schorsen; om te reizen, een ander beroep uit te proberen etc…Dit stopt nu allemaal.
– De uitbreiding tot 51 maanden van het recht op tijdskrediet voor het verstrekken van medische zorg, i.p.v. 48 maand. Dit recht wordt nu ook geopend voor de wettelijk samenwonende die hierdoor een tijdskrediet kunnen opnemen om zich te ontfermen over een familielid tot in eerste graad.
– Het behoud van het tijdskrediet einde loopbaan.
De raad is eveneens voorstander van de introductie van ouderschapsverlof van 1/10 tijd, om de ouders toe te laten per week een halve dag verlof op te nemen of één dag om de twee weken in het kader van de gezinslast, “in geval van een afwisselende opvang voor een kind of voor werknemers die een oplossing zoeken voor de woensdag namiddag opvang” aldus de vakbonden. Dit recht wordt geopend voor maximum 40 maanden.

Er wordt ook werk gemaakt van een regeling om het ouderschapsverlof t.b.v. 1/5tijd, in geval van cumulatie van twee halftijdse tewerkstellingen, die overeenkomen met een voltijdse tewerkstelling.
Wij zullen niet nalaten u verdere informatie te bezorgen wanneer de tekst in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen.