Tijdskrediet, thematische verloven, loopbaanonderbreking: minder goede regelingen vanaf 1 februari 2023

Tijdskrediet, thematische verloven, loopbaanonderbreking: minder goede regelingen vanaf 1 februari 2023

Het was reeds aangekondigd maar nu staat het ook in een koninklijk besluit (BS 30.01.23): er moet bespaard worden en dus worden een aantal rechten bij arbeidsonderbreking strenger, lees minder goed. Die uitkeringen worden zoals bekend, betaald door de RVA in geval van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking. Zoals ook bekend is er geen gelijkstelling voor pensioen als er geen RVA-uitkering is…

De wijzigingen gaan in voor aanvragen gedaan bij de werkgever vanaf 1.1.23, en slaan op:

  1. De verhoging van de loopbaanvoorwaarde bij gemotiveerd tijdskrediet « zorg voor een kind”. De loopbaanvoorwaarde stijgt van 24 naar minimum 36 maanden, en geldt vanaf 1.6.23.
  2. Bij voltijds tijdskrediet geldt nu dat de uitkering slechts wordt toegekend op voorwaarde twaalf maanden voltijdse tewerkstelling te hebben gehad gedurende het jaar dat de aanvraag voorafgaat. Voor deeltijdsen geldt 24 maanden of 2 jaar deeltijds voor de aanvraag.
  3. De afbouw van supplementen en aanvullingen bij de uitkeringen:
    1. Supplementen voor werknemers van 50 en meer in het kader van thematische verloven;
    2. Anciënniteitsaanvullingen voor werknemers van 50 jaar en meer met 5 jaar loopbaan in het kader van voltijds tijdskrediet of halftijds (behalve tijdskrediet eindeloopbaan).

Volgende wijzigingen worden ook voorzien voor de leeftijdsvoorwaarde en de duurtijd van het tijdskrediet « zorg voor een kind »:

  • Voltijds, daalt de leeftijd van 8 naar 5 jaar. De aanvraag dient dus ingediend voor de vijfde verjaardag van het kind.
  • Het maximum toegelaten aantal maanden wordt teruggebracht van 51 naar 48 maanden gedurende de loopbaan. Deze vermindering geldt voor alle soorten tijdskrediet (voltijds,  halftijds, en 1/5e), zelfs voor de lopende tijdskredieten. Slechts indien men reeds meer dan 30 maanden tijdskrediet heeft genomen op 1.2.23, kan men nog een maximum van 51 maanden tijdskrediet met uitkering genieten.