Toegelaten Activiteiten voor gepensioneerden

Toegelaten Activiteiten voor gepensioneerden

Als gepensioneerde kan u blijven werken en hiervoor een loon ontvangen, maar u let best wel op dat u de toegestane limiet niet overschrijdt.

De nieuwe limieten bij toegelaten beroepsinkomsten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 05/01/2021.

Bedrag per type activiteit.

 
U voldoet aan de volgende voorwaarden U hebt recht op kinderbijslag Werknemer, ambtenaar of mandaat Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig)
U bent jonger dan 65 en u hebt minder dan 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw pensioen Nee 8.496 € 6.797 €
Ja 12.744 € € 10.195
U bent jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen

 

Nee 19.782 € 15.826 €
Ja 24.728 € 19.782 €

Dit zijn bedragen op jaarbasis, het ingangsjaar van het pensioen is meestal geen volledig jaar en aldus wordt de limiet pro-rata aangepast ifv. het deel van het aantal maanden waarvoor het pensioen werd uitgekeerd.

 

In het jaar van uw 65° verjaardag of na 45 jaar carrière kan men pensioen en arbeid cumuleren zonder enige limiet.

U kunt de officiële tekst hier consulteren.