Verhoging van het minimumpensioen, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het ge-waarborgd inkomen.

Verhoging van het minimumpensioen, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het ge-waarborgd inkomen.

Het koninklijk besluit van 20 december 2020, Belgisch Staatsblad van 31/12/2020, publiceerde deze verhogingen.

In de pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen is een geleidelijke verhoging voorzien van het gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige en onvolledige loopbaan. Ook is een aanpassing van het minimumpensioen voor ambtenaren gepland.

Deze verhogingen worden doorgevoerd op 1 januari 2021, op 1 januari 2022, 1 januari 2023 en 1 januari 2024, zodat het gegarandeerd minimumpensioen uiteindelijk met 11% wordt verhoogd ten opzichte van 2020.

Ter herinnering: het minimumpensioen in de privésector wordt toegekend wanneer het bedrag van uw pensioen berekend op basis van uw persoonlijke loopbaan lager is dan het gegarandeerde minimumbedrag. Hiervoor moet je een volledige loopbaan hebben (je hebt recht op het volledige bedrag) of een loopbaan van minimaal 30 jaar (werknemer en zelfstandige). In dat geval wordt het bedrag van uw pensioen verhoogd tot het bedrag van het gegarandeerde pensioen.

Voorbeeld: Als je minimaal 32 jaar als werknemer en/of zelfstandige hebt gewerkt, heb je recht op een gegarandeerd minimumpensioen op basis van het aantal jaren dat je gewerkt hebt, berekend op basis van het toegekende bedrag voor een volledige loopbaan. Dat wil zeggen € 1.369,58 (tegen het tarief alleenstaande) x32 / 45 = € 973,92 bruto per maand.

Op 1 januari 2021 werd dit gegarandeerde minimumbedrag als volgt verhoogd met 2,38%:

 

  Vóór 01.01.2021 Vanaf 01.01.2021
Pensioen als alleenstaande 16 434,94 €

€ 1.369,58 per maand

16 826,10 €

€1.402,17/maand

Pensioen aan gezinstarief 20 543,69 €

€1.711,97/maand

21 032,63 €

€1.752,72/maand

 

De IGO (inkomensgarantie ouderen) en het gewaarborgd inkomen  (GI)werden als volgt verhoogd met 2,58%:

  Vóór 01.01.2021 Vanaf 01.01.2021
IGO Basisbedrag (voor samenwonenden) €769,61/maand €789,47/maand
IGO Verhoogd basisbedrag (voor alleenstaanden) €1.154,41/maand €1.184,20 per maand
GI Bedrag als alleenstaande €823,66 per maand €844,91/maand
GI Bedrag aan gezinstarief €1.098,20 per maand €1.126,53/maand