Toegelaten arbeid voor gepensioneerden : de plafonds zijn voor 2024 aangepast

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden : de plafonds zijn voor 2024 aangepast

Een gepensioneerde mag nog blijven werken en pensioen en loon cumuleren, soms onder beperkende voorwaarden.

Wie geen 65 is of geen loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag (nog steeds) niet onbeperkt bijverdienen als hij/zij een pensioen ontvangt.

 

Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambtenaar of mandataris Zelfstandige (of gemengd werknemer-zelfstandige)
Voor 65 jaar Neen

Ja

9.850 €

14.775 €

7.880 €

11.820 €

Voor 65 met enkel een overlevingspensioen Neen

Ja

22.934 €

28.667 €
+ 5 733,00 EUR per kind ten laste

18.347 €

22.934 €
+ 4 587,00 EUR per kind ten laste

Vanaf 65 (overlevingspensioen of gezinspensioen), geen 65 in een speciaal stelsel en definitief pensioen voor 65 Neen

Ja

28.450 €

34.606 €

22.760 €

27.685 €

 

Wie deze bedragen overschrijdt zal een vermindering van het pensioen vaststellen.