Tweede covid-19 golf: wat is er voorzien voor de zelfstandigen?

Tweede covid-19 golf: wat is er voorzien voor de zelfstandigen?

Vrijdagavond werd door de Ministerraad de geplande steun voor zelfstandigen gevalideerd.

Dit betreft enerzijds de verlenging van het overbruggingsrecht tot 31 december en anderzijds de verdubbeling van de bedragen van het overbruggingsrecht.

De eerste steunmaatregel maakt het mogelijk een gegarandeerd minimuminkomen aan te bieden aan zelfstandigen die, na tijdelijk – geheel of gedeeltelijk – hun activiteit te hebben onderbroken, deze konden hervatten maar omzetverlies leden.

Om van deze 1.291,69 euro bruto te genieten voor een alleenstaande of 1.614,10 euro bruto met personen ten laste, moet de sluiting minstens een maand hebben geduurd en het gevolg zijn van een verbod of beperkingen opgelegd in het kader van de gezondheidscrisis.

Men denkt bijvoorbeeld aan beperkte openingstijden.

Het is ook essentieel dat zelfstandigen kunnen aantonen dat hun activiteit een minimum omzetdaling van 10% heeft gekend voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarop de activiteit betrekking heeft in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het verdubbelde overbruggingsrecht (2.583 euro bruto voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228 euro bruto voor een zelfstandige met gezinslast) wordt voor de maanden oktober en november toegekend aan zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten.

Het betreft met name de horeca, nachtclubs, kermissen, culturele spelers en evenementen.

Deze twee mechanismen kunnen worden gecombineerd met regionale steun.