Tweede pensioenpijler: voldoende gefinancierd?

Tweede pensioenpijler: voldoende gefinancierd?

De Autoriteit voor Financiële diensten en markten FSMA, die de verzekeringsmaatschappijen en banken controleert op hun solvabiliteit, heeft in een mededeling de aandacht gevestigd op het feit dat groepsverzekeringen met vaste prestatie moeilijkheden kunnen ondervinden om aan hun verplichtingen te voldoen. Een en ander heeft natuurlijk te maken met de soms povere opbrengst van investeringen, die nu reeds een aantal jaren duurt. Wie een groepsverzekering heeft met vaste prestatie weet dat het bedrag dat hem of haar toekomt in het contract is bepaald, terwijl contracten gebaseerd op een vaste bijdrage slechts gebonden zijn aan een minimumrendement.

Contracten met vaste prestaie bestaan nog maar worden minder en minder toegepast omwille van de hoge sommen die moeten betaald worden bij pensionering. Toch gaat het nog om zo’n 150 000 begunstigden. Assuralia, de vereniging van verzekeringsmaatschappijen, is minder gealarmeerd en onderstreept dat slechts 18% van de contracten relatief gevaar lopen, en dat bovendien de werkgever moet bijpassen indien het contract niet kan worden gerespecteerd en dit binnen de zes maanden. De vraag stelt zich natuurlijk wat dan gebeurt als de onderneming niet meer bestaat of in faling is.

Meer info bij Fediplus