Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen fysieke personen

Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen fysieke personen

Op woensdag 20 juli, op voorstel van de Minister Daniel BACQUELAINE en de Minister Willy BORSUS, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de zelfstandigen – fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen.
De zelfstandigen, of ze nu fysieke personen zijn of bedrijfsleiders, hebben de mogelijkheid om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) op te bouwen maar momenteel kunnen enkel de zelfstandige bedrijfsleiders een aanvullend pensioen verwerven via de rechtspersoonlijkheid waarover zij de leiding hebben. Een zelfstandige die een beroepsactiviteit uitoefent als fysiek persoon, bijvoorbeeld een bakker, heeft niet de mogelijkheid om van een aanvullend pensioen te genieten bovenop wat is toegestaan in het kader van het VAPZ. Voortaan zullen de zelfstandigen-fysieke personen een aanvullend pensioen van de tweede pijler kunnen opbouwen waarvan de voordelen en beperkingen overeenkomen met die die worden voorzien voor de zelfstandige bedrijfsleiders.
Bron : http://bacquelaine.belgium.be/